Tijdens het aanleggen van enkele putten voor de wateraansluiting zijn arbeiders op archeologische resten gestoten. Stadsarcheoloog Frederik Roelens stelde ter plaatse vast dat het gaat om resten van de voormalige Sint-Amandskapel. De Sint-Amandskapel, waarnaar de straat genoemd is, werd vermoedelijk gesticht door Sint-Amand in de achtste eeuw. De resten omvatten de bakstenen fundering van de kapel, een veldstenen muur en een grafkelder. Op de muren van de grafkelder is duidelijk nog beschildering aanwezig. Ook de schedel van een persoon is zichtbaar. In 1797 werd de kapel verkocht en in 1817 werd ze afgebroken. In 1820 werd op deze locatie een monumentale waterpomp gebouwd. Tijdens het verdere archeologische onderzoek zullen vermoedelijk nog meer resten van de grafkelder en de inhoud ontdekt worden. Momenteel wordt bij het Agentschap Onroerend Erfgoed een vondstmelding gemaakt. Daarna wordt de site verder onderzocht. Langs de straat liggen verschillende historische gebouwen, waarvan de oudste kelders teruggaan tot de veertiende eeuw. (Belga)

Tijdens het aanleggen van enkele putten voor de wateraansluiting zijn arbeiders op archeologische resten gestoten. Stadsarcheoloog Frederik Roelens stelde ter plaatse vast dat het gaat om resten van de voormalige Sint-Amandskapel. De Sint-Amandskapel, waarnaar de straat genoemd is, werd vermoedelijk gesticht door Sint-Amand in de achtste eeuw. De resten omvatten de bakstenen fundering van de kapel, een veldstenen muur en een grafkelder. Op de muren van de grafkelder is duidelijk nog beschildering aanwezig. Ook de schedel van een persoon is zichtbaar. In 1797 werd de kapel verkocht en in 1817 werd ze afgebroken. In 1820 werd op deze locatie een monumentale waterpomp gebouwd. Tijdens het verdere archeologische onderzoek zullen vermoedelijk nog meer resten van de grafkelder en de inhoud ontdekt worden. Momenteel wordt bij het Agentschap Onroerend Erfgoed een vondstmelding gemaakt. Daarna wordt de site verder onderzocht. Langs de straat liggen verschillende historische gebouwen, waarvan de oudste kelders teruggaan tot de veertiende eeuw. (Belga)