Sedert 2001 bestaat er in Vlaanderen een bevolkingsonderzoek naar borstkanker voor vrouwen van 50 tot 69 jaar. Vanaf juni 2013 organiseert de Vlaamse overheid ook een bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker voor vrouwen van 25 tot 64 jaar. Het bevolkingsonderzoek naar dikkedarmkanker is sinds 2013 gefaseerd ingevoerd voor mannen en vrouwen van 56 tot 74 jaar.

De studie, uitgevoerd onder leiding van de professoren Lieven Annemans (UGent) en Koen Putman (VUB), brengt voor het eerst alle voor- en nadelen van kankerscreening in kaart. Het gehanteerde model simuleert de gehele populatie over een periode van 20 jaar. Binnen die periode kunnen naar schatting 10.700 overlijdens ten gevolge van kanker vermeden worden (3.100 voor baarmoederhals-, 1.300 voor borstkanker en 6.300 voor darmkanker). Veel van die overlijdens doen zich voor op relatief jonge leeftijd. Daarom komen de onderzoekers uit bij een winst van 69.000 gezonde levensjaren voor de bevolking.

De kost die daar tegenover staat, bedraagt over twintig jaar 125 miljoen euro. De verhouding tussen de kost van de screening en winst aan gezonde levensjaren - de kost per gewonnen levensjaar dus - bedraagt 15.000 euro voor baarmoederhalskanker, 23.000 euro voor borstkanker en 3.000 euro voor darmkanker. De kost per gewonnen levensjaar ligt daarmee onder die van kankerbehandelingen én onder de grens van wat als maatschappelijk aanvaardbaar wordt beschouwd (35.000 euro per gewonnen levensjaar).

"De screeningsprogramma's zijn verantwoord en we gaan er dus ook mee door", besluit Vlaams minister van Volksgezondheid Jo Vandeurzen (CD&V). "We zullen wel attent blijven voor nieuwe technieken voor screening en behandeling van kanker". (Belga/JH)

Sedert 2001 bestaat er in Vlaanderen een bevolkingsonderzoek naar borstkanker voor vrouwen van 50 tot 69 jaar. Vanaf juni 2013 organiseert de Vlaamse overheid ook een bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker voor vrouwen van 25 tot 64 jaar. Het bevolkingsonderzoek naar dikkedarmkanker is sinds 2013 gefaseerd ingevoerd voor mannen en vrouwen van 56 tot 74 jaar. De studie, uitgevoerd onder leiding van de professoren Lieven Annemans (UGent) en Koen Putman (VUB), brengt voor het eerst alle voor- en nadelen van kankerscreening in kaart. Het gehanteerde model simuleert de gehele populatie over een periode van 20 jaar. Binnen die periode kunnen naar schatting 10.700 overlijdens ten gevolge van kanker vermeden worden (3.100 voor baarmoederhals-, 1.300 voor borstkanker en 6.300 voor darmkanker). Veel van die overlijdens doen zich voor op relatief jonge leeftijd. Daarom komen de onderzoekers uit bij een winst van 69.000 gezonde levensjaren voor de bevolking. De kost die daar tegenover staat, bedraagt over twintig jaar 125 miljoen euro. De verhouding tussen de kost van de screening en winst aan gezonde levensjaren - de kost per gewonnen levensjaar dus - bedraagt 15.000 euro voor baarmoederhalskanker, 23.000 euro voor borstkanker en 3.000 euro voor darmkanker. De kost per gewonnen levensjaar ligt daarmee onder die van kankerbehandelingen én onder de grens van wat als maatschappelijk aanvaardbaar wordt beschouwd (35.000 euro per gewonnen levensjaar). "De screeningsprogramma's zijn verantwoord en we gaan er dus ook mee door", besluit Vlaams minister van Volksgezondheid Jo Vandeurzen (CD&V). "We zullen wel attent blijven voor nieuwe technieken voor screening en behandeling van kanker". (Belga/JH)