Andere vragen gaan over het uitstel van niet-dringende consultaties en behandelingen. Mensen met kanker ervaren onder andere daardoor nu stress en angst. Ook een mogelijke besmetting met COVID-19 draagt daartoe bij. De lijst met adviezen van KOTK wordt nu bezorgd aan de overheid.

Zo stellen ze voor om mensen met een lagere immuniteit en hun partners voorlopig verder van thuis te laten werken, kinderen met een lagere immuniteit afstandsonderwijs te laten volgen en de zorg die nu uitgesteld is, te hervatten. Op de lijst staan ook voorstellen over de uitbreiding van mogelijkheden voor thuishospitalisatie en veilig ziekenvervoer.

Voor de heropstart van de zorg vraagt KOTK veel aandacht te hebben voor een goede communicatie met de patiënt, met specifieke aandacht voor kwetsbare groepen. Het belang van psychosociale zorg mag zeker niet vergeten worden.

Andere vragen gaan over het uitstel van niet-dringende consultaties en behandelingen. Mensen met kanker ervaren onder andere daardoor nu stress en angst. Ook een mogelijke besmetting met COVID-19 draagt daartoe bij. De lijst met adviezen van KOTK wordt nu bezorgd aan de overheid. Zo stellen ze voor om mensen met een lagere immuniteit en hun partners voorlopig verder van thuis te laten werken, kinderen met een lagere immuniteit afstandsonderwijs te laten volgen en de zorg die nu uitgesteld is, te hervatten. Op de lijst staan ook voorstellen over de uitbreiding van mogelijkheden voor thuishospitalisatie en veilig ziekenvervoer. Voor de heropstart van de zorg vraagt KOTK veel aandacht te hebben voor een goede communicatie met de patiënt, met specifieke aandacht voor kwetsbare groepen. Het belang van psychosociale zorg mag zeker niet vergeten worden.