Sinds maart is het internationale platform ook actief in ons land. Het wordt gesponsord door een aantal bedrijven uit de farmasector en krijgt de steun van ziekenhuizen, mutualiteiten, gezondheidsexperts en de universiteiten van Gent en Hasselt. Volgens All.Can heeft België een uitstekende kankerzorg, maar gebeuren er nog te vaak verkeerde diagnoses en krijgen de patiënten te weinig informatie. Vier op de tien patiënten gaf voorts aan te weinig begrijpbare informatie te hebben gekregen over symptomen die mogelijk wijzen op herval. Een grote groep mensen vindt tenslotte dat ze te weinig steun krijgen bij het omgaan met de blijvende symptomen en neveneffecten van kanker. (Belga)

Sinds maart is het internationale platform ook actief in ons land. Het wordt gesponsord door een aantal bedrijven uit de farmasector en krijgt de steun van ziekenhuizen, mutualiteiten, gezondheidsexperts en de universiteiten van Gent en Hasselt. Volgens All.Can heeft België een uitstekende kankerzorg, maar gebeuren er nog te vaak verkeerde diagnoses en krijgen de patiënten te weinig informatie. Vier op de tien patiënten gaf voorts aan te weinig begrijpbare informatie te hebben gekregen over symptomen die mogelijk wijzen op herval. Een grote groep mensen vindt tenslotte dat ze te weinig steun krijgen bij het omgaan met de blijvende symptomen en neveneffecten van kanker. (Belga)