In het zorgtraject van elke kankerpatiënt komen één of meer slechtnieuwsgesprekken voor. De arts moet de diagnose meedelen, later moet hij misschien vertellen dat een bepaalde behandeling geen resultaat had, dat de patiënt hervallen is of niet meer kan genezen. Bij de patiënt leidt het slechte nieuws ertoe dat zijn toekomst er opeens heel anders uitziet. Zijn leven wordt grondig overhoopgegooid, wat zorgt voor negatieve emoties zoals verdriet, angst, onzekerheid, onmacht en boosheid. Dit maakt dat hij niet alle informatie die tijdens het gesprek gegeven wordt, goed opneemt. Ook voor de arts is dit geen gemakkelijk gesprek. Hij moet snel kunnen inschatten wat patiënten begrijpen en hoeveel informatie ze willen. Het risico bestaat dat de arts in het gesprek vooral aandacht heeft voor de aandoening en de behandeling en weinig ruimte laat voor de emoties. De VLK start een campagne om de ervaringen van kankerpatiënten met slechtnieuwsgesprekken in kaart te brengen. Ze roept (ex-)kankerpatiënten op om hun verhaal anoniem te vertellen op www.slechtnieuwsgesprekken.be of aan de Vlaamse Kankertelefoon op 078/150.151 (elke werkdag van 9 tot 12u en van 13 tot 17u). Op basis van de analyse van de patiëntenervaringen zal de VLK voorstellen voor verbetering uitwerken. (Belga)

In het zorgtraject van elke kankerpatiënt komen één of meer slechtnieuwsgesprekken voor. De arts moet de diagnose meedelen, later moet hij misschien vertellen dat een bepaalde behandeling geen resultaat had, dat de patiënt hervallen is of niet meer kan genezen. Bij de patiënt leidt het slechte nieuws ertoe dat zijn toekomst er opeens heel anders uitziet. Zijn leven wordt grondig overhoopgegooid, wat zorgt voor negatieve emoties zoals verdriet, angst, onzekerheid, onmacht en boosheid. Dit maakt dat hij niet alle informatie die tijdens het gesprek gegeven wordt, goed opneemt. Ook voor de arts is dit geen gemakkelijk gesprek. Hij moet snel kunnen inschatten wat patiënten begrijpen en hoeveel informatie ze willen. Het risico bestaat dat de arts in het gesprek vooral aandacht heeft voor de aandoening en de behandeling en weinig ruimte laat voor de emoties. De VLK start een campagne om de ervaringen van kankerpatiënten met slechtnieuwsgesprekken in kaart te brengen. Ze roept (ex-)kankerpatiënten op om hun verhaal anoniem te vertellen op www.slechtnieuwsgesprekken.be of aan de Vlaamse Kankertelefoon op 078/150.151 (elke werkdag van 9 tot 12u en van 13 tot 17u). Op basis van de analyse van de patiëntenervaringen zal de VLK voorstellen voor verbetering uitwerken. (Belga)