De RVJ is een openbare instelling van sociale zekerheid en verantwoordelijk voor de uitbetaling van het jaarlijks vakantiegeld aan arbeiders en sommige kunstenaars. Zowat 1,7 miljoen arbeiders krijgen elk jaar - in mei en juni - hun vakantiegeld uitbetaald.

Toch moet de RVJ elk jaar op zoek naar arbeiders bij wie ze het vakantiegeld niet kunnen uitbetalen. Dat komt omdat ze niet beschikken over een rekeningnummer of adres.

Ondanks een speurtocht van de rijksdienst, onder meer op sociale media, zijn er 12.700 arbeiders die hun vakantiegeld voor 2017 - berekend op prestaties uit 2016 - nog niet hebben gekregen. Het gaat in totaal om 2,9 miljoen euro.

Vaak gaat het om arbeiders die een tijdelijk contract hebben, of in sectoren werken met een groot verloop, zoals de horeca.

De RVJ roept die mensen op zich kenbaar te maken. Als dat voor het einde van het jaar niet lukt, verliezen ze hun vakantiegeld. Dat wordt dan gestort in een solidariteitsfonds.

De RVJ is een openbare instelling van sociale zekerheid en verantwoordelijk voor de uitbetaling van het jaarlijks vakantiegeld aan arbeiders en sommige kunstenaars. Zowat 1,7 miljoen arbeiders krijgen elk jaar - in mei en juni - hun vakantiegeld uitbetaald. Toch moet de RVJ elk jaar op zoek naar arbeiders bij wie ze het vakantiegeld niet kunnen uitbetalen. Dat komt omdat ze niet beschikken over een rekeningnummer of adres. Ondanks een speurtocht van de rijksdienst, onder meer op sociale media, zijn er 12.700 arbeiders die hun vakantiegeld voor 2017 - berekend op prestaties uit 2016 - nog niet hebben gekregen. Het gaat in totaal om 2,9 miljoen euro. Vaak gaat het om arbeiders die een tijdelijk contract hebben, of in sectoren werken met een groot verloop, zoals de horeca. De RVJ roept die mensen op zich kenbaar te maken. Als dat voor het einde van het jaar niet lukt, verliezen ze hun vakantiegeld. Dat wordt dan gestort in een solidariteitsfonds.