Tot eind januari 2016 kreeg je in ruil voor het inleveren van een autonummerplaat nog een DINA-abonnement voor één jaar tram en bus cadeau, wat nu dus jammer genoeg afgeschaft is. Toen ik vijf jaar geleden mijn auto verkocht, kon ik de impact daarvan nauwelijks inschatten. Uiteindelijk blijkt alles zeer goed doenbaar zonder auto als je in de stad woont en werkt, zelfs inclusief verhuizen en verbouwingswerken. Met een gezin is het wat moeilijker, soms leen ik dan ook een auto van een familielid. Het is een hele stap om van een auto naar een fiets over te schakelen en het vraagt enige gewenning. Maar eens je het gewoon bent, kan je de fiets niet meer missen. Voor mij persoonlijk was deze beslissing gestoeld op financiële overwegingen, maar ook omwille van bekommernis voor het milieu.

'Kan een Vlaams referendum een oplossing bieden voor het verkeersinfarct op de Antwerpse Ring?'

Maar is fietsen in de stad wel zo gezond en veilig? Iedereen die in en rond de stad Antwerpen fietst, ruikt de luchtvervuiling. De actiegroep Ringland startte onlangs met 'Curieuzeneuzen', een project met steun van de Universiteit Antwerpen en de VUB waarbij 2.000 Antwerpenaren de luchtkwaliteit in de stad maten aan hun voorgevel op de eerste verdieping. Oorspronkelijk had Ringland 1.000 meetborden gepland, maar de vraag was zo groot dat ze het aantal verhoogden naar 2.000. Mooi meegenomen wat extra publiciteit voor Ringland betreft. Vorige week werden de proefbuisjes en vouwborden die stikstofdioxides en fijn stof meten, terug ingeleverd en eind deze maand worden op het Ringlandfestival de eerste resultaten bekend gemaakt.

Dat die niet goed zullen zijn, staat nu al vast. Eigenlijk had de Antwerpse Ring nooit zo dicht bij de stad mogen aangelegd worden. Bijna nergens ligt er een ring zo dicht bij en zelfs door woongebied als in Antwerpen. Zeer veel vrachtverkeer rijdt langs Antwerpen terwijl ze daar helemaal niet hoeven te zijn. De E19, E17 en E313 zouden veel verder van de sinjorenstad moeten samenkomen. Aan de bouw van de 'grote ring' rond Antwerpen werd in de jaren '60 nochtans wel vooruitziend gedacht en de plaats ervoor werd op de plannen vrijgehouden.

De burgerbewegingen -die een steeds groter draagvlak kennen- hebben zich in dit mobiliteitsdossier vastgebeten. Ze zijn heel deskundig geworden in deze materie en geven een mooi voorbeeld van basisdemocratie en participatie. Zij slagen er in om het debat op gang te brengen -en te houden- over thema's waar de politiek vooralsnog niet in slaagt. Ze betrekken mensen bij een moeilijk project dat al meer dan 20 jaar blijft aanslepen. Wat bewonderenswaardig is, welke andere organisatie doet hen dit na?

Het is alleszins een zeer positieve zaak dat er eindelijk eensgezindheid is over het samen bestuderen van de mogelijke maximale overkapping van de zuidelijke ring, van de Kennedytunnel tot aan het Sportpaleis. Ook de cruciale knoop aan het Sportpaleis zal worden herbekeken. Het is de eerste keer dat de actiegroepen en de overheid onder impuls van overkappingsintendant Alexander D'Hooghe samen een initiatief nemen. Over het noordelijke deel en gescheiden verkeer werd nog geen consensus bereikt.

Ondertussen is er ook een nieuw referendum over de gewraakte Oosterweelverbinding in de maak. De actiegroepen geven de Vlaamse regering en het stadsbestuur nog tot 8 juni de tijd om tegemoet te komen aan hun vraag om het tracé van Oosterweel te verleggen naar het noorden van de stad Antwerpen en om de volledige overkapping van de Ring volgens het model van Ringland mogelijk te maken. Door het tracé 3 km naar het noorden om te buigen wordt de haven immers beter ontsloten. Het Haventracé zal de verkeersdruk op de hele Antwerpse Ring verminderen. Bovendien wordt het dan ook mogelijk om de gehele Ring te overkappen.

De Oosterweelverbinding kan ook niet los gezien worden van de toekomstige A102 tussen Ekeren en Wommelgem, het Haventracé kan daar perfect op aansluiten. Dit maakt het op termijn ook mogelijk een 'grote ring' voor doorgaand verkeer verder van de stad aan te leggen en de huidige ring te behouden voor lokaal verkeer.

'De files veroorzaken niet alleen een concurrentieel nadeel voor onze bedrijven die al door hoge loonkosten geplaagd worden, maar ook gigantisch tijdsverlies voor de dagelijkse filerijders en sluipverkeer in de omliggende districten en gemeenten.'

Ringland stelt een perfect compromis voor, namelijk lokaal en doorgaand verkeer gescheiden houden zonder de groenere rand meteen al op te zadelen met een grote ring rond Antwerpen, plus een overkapping voor de geteisterde buurt.Deze voorstellen werden echter momenteel nog niet onderzocht, hopelijk kan de intendant ook hier de overheid en actiegroepen tot een consensus brengen. Het zou alvast Antwerpen de historische kans bieden om zich op een duurzame, innovatieve en vooruitziende manier op de kaart te zetten. Deze kans krijgen we maar één keer, de volgende doet zich misschien pas over 100 jaar voor. Voor de aannemers maakt het niet uit wat er gebouwd wordt, als er maar iets gebouwd wordt.

Een nieuw referendum organiseren zal voor Ringland een koud kunstje zijn, in 2009 zijn Ademloos en stRaten-generaal er ook al in gelukt om hiervoor 50.000 handtekeningen te verzamelen. Het dossier zal dan ongetwijfeld op het schaakbord van de Antwerpse burgemeester Bart De Wever en Vlaams minister Bart Tommelein belanden. Uiteraard wil iedereen graag een snelle oplossing voor de verkeersstilstand in en rond Antwerpen. De impasse is een conflict geworden waardoor er niets meer vooruitgaat. De files veroorzaken niet alleen een concurrentieel nadeel voor onze bedrijven die al door hoge loonkosten geplaagd worden, maar ook gigantisch tijdsverlies voor de dagelijkse filerijders en sluipverkeer in de omliggende districten en gemeenten.

Daarnaast brengen de files ook de luchtkwaliteit en dus de leefbaarheid van Antwerpen in het gedrang. Een aantal burgemeesters uit de Kempen protesteerden al tegen een nieuw referendum, omdat de verkeersdruk hierdoor nog jaren zal blijven duren. Er is hoge nood aan een goede consensus die breed wordt gedragen door zowel burgers als overheid. Het zal een oplossing moeten worden die getuigt van langetermijndenken en tegelijk optimaal rekening houdt met de leefbaarheid voor de Antwerpenaren én de mobiliteit van alle Vlamingen.

'Want niet alleen Antwerpen, maar ook Vlaanderen heeft nood aan een snelle en vooral goede én vooruitziende oplossing voor de Oosterweelverbinding.

'

Want het dossier gaat niet enkel over Antwerpse belangen. Veel Vlamingen worden getroffen door de files rond Antwerpen, daarom is het wenselijk en democratisch dat er ook een referendum op Vlaams niveau mogelijk wordt gemaakt. Waarom zou enkel Antwerpen het recht hebben om zich via een volksraadpleging over de Oosterweelverbinding uit te spreken? Momenteel kan een referendum enkel op stedelijk of gemeentelijk niveau mits het verzamelen van (te)veel handtekeningen. Een Vlaamse volksraadpleging kan eenvoudig elektronisch georganiseerd worden, net zoals de belastingaangifte met een identiteitskaartlezer op de computer of tablet thuis. Voor mensen zonder computer kunnen andere oplossingen voorgesteld worden, zoals stemmen in de bibliotheek.

Ondertussen moeten we onszelf ook de vraag durven stellen of het altijd wel noodzakelijk is om ons per auto te verplaatsen. Kan het ook per fiets, te voet of met het openbaar vervoer? Hoe kunnen we fiets- en voetpaden veiliger en aantrekkelijker maken? En waarop wachten we nog om een slimme kilometerheffing al vervroegd in te voeren? Waarom spreiden we het verkeer niet door bijvoorbeeld de Liefkenshoektunnel nu al tolvrij te maken? Kunnen we het vrachtverkeer van en naar Nederland verplichten om deze tunnel te nemen?

Een Vlaams referendum invoeren kan een oplossing bieden voor het verkeersinfarct op de Antwerpse Ring. Want niet alleen Antwerpen, maar ook Vlaanderen heeft nood aan een snelle en vooral goede én vooruitziende oplossing voor de Oosterweelverbinding. Door een Vlaamse volksraadpleging zal Vlaanderen inzien dat de oplossing die Ringland voorstelt veel vooruitziender is dan wat nu op tafel ligt.

Erik D'hamers is kernlid van Vlinks.

Tot eind januari 2016 kreeg je in ruil voor het inleveren van een autonummerplaat nog een DINA-abonnement voor één jaar tram en bus cadeau, wat nu dus jammer genoeg afgeschaft is. Toen ik vijf jaar geleden mijn auto verkocht, kon ik de impact daarvan nauwelijks inschatten. Uiteindelijk blijkt alles zeer goed doenbaar zonder auto als je in de stad woont en werkt, zelfs inclusief verhuizen en verbouwingswerken. Met een gezin is het wat moeilijker, soms leen ik dan ook een auto van een familielid. Het is een hele stap om van een auto naar een fiets over te schakelen en het vraagt enige gewenning. Maar eens je het gewoon bent, kan je de fiets niet meer missen. Voor mij persoonlijk was deze beslissing gestoeld op financiële overwegingen, maar ook omwille van bekommernis voor het milieu.Maar is fietsen in de stad wel zo gezond en veilig? Iedereen die in en rond de stad Antwerpen fietst, ruikt de luchtvervuiling. De actiegroep Ringland startte onlangs met 'Curieuzeneuzen', een project met steun van de Universiteit Antwerpen en de VUB waarbij 2.000 Antwerpenaren de luchtkwaliteit in de stad maten aan hun voorgevel op de eerste verdieping. Oorspronkelijk had Ringland 1.000 meetborden gepland, maar de vraag was zo groot dat ze het aantal verhoogden naar 2.000. Mooi meegenomen wat extra publiciteit voor Ringland betreft. Vorige week werden de proefbuisjes en vouwborden die stikstofdioxides en fijn stof meten, terug ingeleverd en eind deze maand worden op het Ringlandfestival de eerste resultaten bekend gemaakt. Dat die niet goed zullen zijn, staat nu al vast. Eigenlijk had de Antwerpse Ring nooit zo dicht bij de stad mogen aangelegd worden. Bijna nergens ligt er een ring zo dicht bij en zelfs door woongebied als in Antwerpen. Zeer veel vrachtverkeer rijdt langs Antwerpen terwijl ze daar helemaal niet hoeven te zijn. De E19, E17 en E313 zouden veel verder van de sinjorenstad moeten samenkomen. Aan de bouw van de 'grote ring' rond Antwerpen werd in de jaren '60 nochtans wel vooruitziend gedacht en de plaats ervoor werd op de plannen vrijgehouden.De burgerbewegingen -die een steeds groter draagvlak kennen- hebben zich in dit mobiliteitsdossier vastgebeten. Ze zijn heel deskundig geworden in deze materie en geven een mooi voorbeeld van basisdemocratie en participatie. Zij slagen er in om het debat op gang te brengen -en te houden- over thema's waar de politiek vooralsnog niet in slaagt. Ze betrekken mensen bij een moeilijk project dat al meer dan 20 jaar blijft aanslepen. Wat bewonderenswaardig is, welke andere organisatie doet hen dit na? Het is alleszins een zeer positieve zaak dat er eindelijk eensgezindheid is over het samen bestuderen van de mogelijke maximale overkapping van de zuidelijke ring, van de Kennedytunnel tot aan het Sportpaleis. Ook de cruciale knoop aan het Sportpaleis zal worden herbekeken. Het is de eerste keer dat de actiegroepen en de overheid onder impuls van overkappingsintendant Alexander D'Hooghe samen een initiatief nemen. Over het noordelijke deel en gescheiden verkeer werd nog geen consensus bereikt.Ondertussen is er ook een nieuw referendum over de gewraakte Oosterweelverbinding in de maak. De actiegroepen geven de Vlaamse regering en het stadsbestuur nog tot 8 juni de tijd om tegemoet te komen aan hun vraag om het tracé van Oosterweel te verleggen naar het noorden van de stad Antwerpen en om de volledige overkapping van de Ring volgens het model van Ringland mogelijk te maken. Door het tracé 3 km naar het noorden om te buigen wordt de haven immers beter ontsloten. Het Haventracé zal de verkeersdruk op de hele Antwerpse Ring verminderen. Bovendien wordt het dan ook mogelijk om de gehele Ring te overkappen. De Oosterweelverbinding kan ook niet los gezien worden van de toekomstige A102 tussen Ekeren en Wommelgem, het Haventracé kan daar perfect op aansluiten. Dit maakt het op termijn ook mogelijk een 'grote ring' voor doorgaand verkeer verder van de stad aan te leggen en de huidige ring te behouden voor lokaal verkeer. Ringland stelt een perfect compromis voor, namelijk lokaal en doorgaand verkeer gescheiden houden zonder de groenere rand meteen al op te zadelen met een grote ring rond Antwerpen, plus een overkapping voor de geteisterde buurt.Deze voorstellen werden echter momenteel nog niet onderzocht, hopelijk kan de intendant ook hier de overheid en actiegroepen tot een consensus brengen. Het zou alvast Antwerpen de historische kans bieden om zich op een duurzame, innovatieve en vooruitziende manier op de kaart te zetten. Deze kans krijgen we maar één keer, de volgende doet zich misschien pas over 100 jaar voor. Voor de aannemers maakt het niet uit wat er gebouwd wordt, als er maar iets gebouwd wordt.Een nieuw referendum organiseren zal voor Ringland een koud kunstje zijn, in 2009 zijn Ademloos en stRaten-generaal er ook al in gelukt om hiervoor 50.000 handtekeningen te verzamelen. Het dossier zal dan ongetwijfeld op het schaakbord van de Antwerpse burgemeester Bart De Wever en Vlaams minister Bart Tommelein belanden. Uiteraard wil iedereen graag een snelle oplossing voor de verkeersstilstand in en rond Antwerpen. De impasse is een conflict geworden waardoor er niets meer vooruitgaat. De files veroorzaken niet alleen een concurrentieel nadeel voor onze bedrijven die al door hoge loonkosten geplaagd worden, maar ook gigantisch tijdsverlies voor de dagelijkse filerijders en sluipverkeer in de omliggende districten en gemeenten. Daarnaast brengen de files ook de luchtkwaliteit en dus de leefbaarheid van Antwerpen in het gedrang. Een aantal burgemeesters uit de Kempen protesteerden al tegen een nieuw referendum, omdat de verkeersdruk hierdoor nog jaren zal blijven duren. Er is hoge nood aan een goede consensus die breed wordt gedragen door zowel burgers als overheid. Het zal een oplossing moeten worden die getuigt van langetermijndenken en tegelijk optimaal rekening houdt met de leefbaarheid voor de Antwerpenaren én de mobiliteit van alle Vlamingen. ' Want het dossier gaat niet enkel over Antwerpse belangen. Veel Vlamingen worden getroffen door de files rond Antwerpen, daarom is het wenselijk en democratisch dat er ook een referendum op Vlaams niveau mogelijk wordt gemaakt. Waarom zou enkel Antwerpen het recht hebben om zich via een volksraadpleging over de Oosterweelverbinding uit te spreken? Momenteel kan een referendum enkel op stedelijk of gemeentelijk niveau mits het verzamelen van (te)veel handtekeningen. Een Vlaamse volksraadpleging kan eenvoudig elektronisch georganiseerd worden, net zoals de belastingaangifte met een identiteitskaartlezer op de computer of tablet thuis. Voor mensen zonder computer kunnen andere oplossingen voorgesteld worden, zoals stemmen in de bibliotheek.Ondertussen moeten we onszelf ook de vraag durven stellen of het altijd wel noodzakelijk is om ons per auto te verplaatsen. Kan het ook per fiets, te voet of met het openbaar vervoer? Hoe kunnen we fiets- en voetpaden veiliger en aantrekkelijker maken? En waarop wachten we nog om een slimme kilometerheffing al vervroegd in te voeren? Waarom spreiden we het verkeer niet door bijvoorbeeld de Liefkenshoektunnel nu al tolvrij te maken? Kunnen we het vrachtverkeer van en naar Nederland verplichten om deze tunnel te nemen? Een Vlaams referendum invoeren kan een oplossing bieden voor het verkeersinfarct op de Antwerpse Ring. Want niet alleen Antwerpen, maar ook Vlaanderen heeft nood aan een snelle en vooral goede én vooruitziende oplossing voor de Oosterweelverbinding. Door een Vlaamse volksraadpleging zal Vlaanderen inzien dat de oplossing die Ringland voorstelt veel vooruitziender is dan wat nu op tafel ligt.Erik D'hamers is kernlid van Vlinks.