'Zonder een oordeel te willen vellen over de bekwaamheid van de postbodes, blijft het moeilijk om aan te nemen dat zij in staat zouden zijn de opdracht van meteropnemer uit te voeren met de vereiste nauwkeurigheid', zegt de directie van de Brusselse waterintercommunale Vivaqua.

Postbaas Johnny Thijs meldde afgelopen weekend het takenpakket van de postbodes te willen uitbreiden.

De directie van Vivaqua 'staat erop te verduidelijken dat het beroep van meteropnemer een reeks technische handelingen omvat waarvoor precieze competenties nodig zijn', klinkt het in een persbericht.

Niet enkel meteropname

'Die kennis moet bovendien regelmatig worden opgefrist. Tijdens de meteropneming controleren de Vivaqua-beambten ook een reeks parameters: controle van de identiteit van de eigenaar en de huurders, conformiteit van de installaties, aanwezigheid van terugslagkleppen of waterontharders... Bovendien zorgen de meteropnemers voor een regelmatig en uiterst belangrijk contact met de verbruikers.'

Christiane Franck, directeur-generaal van Vivaqua, benadrukt ook 'dat het in gevaar brengen van banen in de intercommunale, enkel en alleen om een personeelsprobleem in een ander bedrijf op te lossen, niet kan worden gerechtvaardigd'. (Belga/TE)

'Zonder een oordeel te willen vellen over de bekwaamheid van de postbodes, blijft het moeilijk om aan te nemen dat zij in staat zouden zijn de opdracht van meteropnemer uit te voeren met de vereiste nauwkeurigheid', zegt de directie van de Brusselse waterintercommunale Vivaqua. Postbaas Johnny Thijs meldde afgelopen weekend het takenpakket van de postbodes te willen uitbreiden. De directie van Vivaqua 'staat erop te verduidelijken dat het beroep van meteropnemer een reeks technische handelingen omvat waarvoor precieze competenties nodig zijn', klinkt het in een persbericht. Niet enkel meteropname'Die kennis moet bovendien regelmatig worden opgefrist. Tijdens de meteropneming controleren de Vivaqua-beambten ook een reeks parameters: controle van de identiteit van de eigenaar en de huurders, conformiteit van de installaties, aanwezigheid van terugslagkleppen of waterontharders... Bovendien zorgen de meteropnemers voor een regelmatig en uiterst belangrijk contact met de verbruikers.' Christiane Franck, directeur-generaal van Vivaqua, benadrukt ook 'dat het in gevaar brengen van banen in de intercommunale, enkel en alleen om een personeelsprobleem in een ander bedrijf op te lossen, niet kan worden gerechtvaardigd'. (Belga/TE)