De PVDA-Kamerfractie heeft een wetsvoorstel ingediend om een solidariteitstaks voor multimiljonairs in te voeren in het licht van de coronacrisis. De Kamercommissie Financiën heeft dat voorstel voor advies overgemaakt aan de Nationale Bank, maar die weigert dat advies te verstrekken. Volgens de uiterst linkse partij, omdat de regering momenteel al een wetsontwerp over een effectentaks voorbereidt. De PVDA schreef daarop Kamervoorzitster Eliane Tillieux aan met de vraag zich tot de Nationale Bank te wenden om alsnog een advies te bekomen. "Wij vinden niet dat het aan de Nationale Bank is om te filteren in de adviesaanvragen van de Kamer, en al helemaal niet om een advies te weigeren omdat de regering een wetsontwerp voorbereidt waarvan de doelstelling vergelijkbaar zou zijn met een wetsvoorstel", klonk het bij Kamerleden Raoul Hedebouw en Marco Van Hees. Tillieux vraagt de gouverneur van de Nationale Bank Pierre Wunsch nu in een brief om het advies te verstrekken, bevestigt ze aan Belga. "Het is aan de Nationale Bank om adviezen te verstrekken op vraag van een hele reeks publieke instellingen, waaronder de Kamer", zegt ze. "Als de Nationale Bank vindt dat de vraag buiten haar bevoegdheden valt, dan moet ze dat motiveren", klink het nog. (Belga)

De PVDA-Kamerfractie heeft een wetsvoorstel ingediend om een solidariteitstaks voor multimiljonairs in te voeren in het licht van de coronacrisis. De Kamercommissie Financiën heeft dat voorstel voor advies overgemaakt aan de Nationale Bank, maar die weigert dat advies te verstrekken. Volgens de uiterst linkse partij, omdat de regering momenteel al een wetsontwerp over een effectentaks voorbereidt. De PVDA schreef daarop Kamervoorzitster Eliane Tillieux aan met de vraag zich tot de Nationale Bank te wenden om alsnog een advies te bekomen. "Wij vinden niet dat het aan de Nationale Bank is om te filteren in de adviesaanvragen van de Kamer, en al helemaal niet om een advies te weigeren omdat de regering een wetsontwerp voorbereidt waarvan de doelstelling vergelijkbaar zou zijn met een wetsvoorstel", klonk het bij Kamerleden Raoul Hedebouw en Marco Van Hees. Tillieux vraagt de gouverneur van de Nationale Bank Pierre Wunsch nu in een brief om het advies te verstrekken, bevestigt ze aan Belga. "Het is aan de Nationale Bank om adviezen te verstrekken op vraag van een hele reeks publieke instellingen, waaronder de Kamer", zegt ze. "Als de Nationale Bank vindt dat de vraag buiten haar bevoegdheden valt, dan moet ze dat motiveren", klink het nog. (Belga)