Gepensioneerden die moeilijk de eindjes aan elkaar kunnen knopen, kunnen naast hun rustpensioen ook een uitkering krijgen, de inkomensgarantie voor ouderen of IGO. Die IGO bedraagt 805,25 euro voor samenwonenden en 1.207,88 euro voor alleenstaanden. Dat zelfstandigen bij hun pensionering een groter risico lopen op armoede dan loontrekkenden, is niet nieuw. Van de 106.163 gepensioneerden die een IGO krijgen, is 34 procent gepensioneerde zelfstandige. Dat terwijl die groep maar 24,6 procent van de beroepsbevolking uitmaakt. Maar de cijfers gaan wel in de juiste richting. In 2016 was bijvoorbeeld nog 41 procent van de IGO-ontvangers zelfstandige. CD&V-Kamerlid Lanjri wijst op de pensioenhervormingen van de laatste jaren. "De voorbije jaren hebben we het wettelijk pensioen van zelfstandigen stevig versterkt, wat een belangrijke verwezenlijking is in de strijd tegen armoede", aldus Lanjri. De CD&V-politica verwacht dat de daling zich ook de komende jaren zal doorzetten. "Zopas keurden we in het parlement een voorstel goed dat de correctiecoëfficiënt voor de berekening van het zelfstandigenpensioen afschaft", klinkt het. "Het pensioen van zelfstandigen zal voortaan op dezelfde wijze berekend worden als dat van werknemers. Daarnaast maken we tijdens deze legislatuur ook werk van de verhoging van het minimumpensioen tot 1.500 euro (voor een volledige loopbaan) zoals afgesproken in het regeerakkoord." (Belga)

Gepensioneerden die moeilijk de eindjes aan elkaar kunnen knopen, kunnen naast hun rustpensioen ook een uitkering krijgen, de inkomensgarantie voor ouderen of IGO. Die IGO bedraagt 805,25 euro voor samenwonenden en 1.207,88 euro voor alleenstaanden. Dat zelfstandigen bij hun pensionering een groter risico lopen op armoede dan loontrekkenden, is niet nieuw. Van de 106.163 gepensioneerden die een IGO krijgen, is 34 procent gepensioneerde zelfstandige. Dat terwijl die groep maar 24,6 procent van de beroepsbevolking uitmaakt. Maar de cijfers gaan wel in de juiste richting. In 2016 was bijvoorbeeld nog 41 procent van de IGO-ontvangers zelfstandige. CD&V-Kamerlid Lanjri wijst op de pensioenhervormingen van de laatste jaren. "De voorbije jaren hebben we het wettelijk pensioen van zelfstandigen stevig versterkt, wat een belangrijke verwezenlijking is in de strijd tegen armoede", aldus Lanjri. De CD&V-politica verwacht dat de daling zich ook de komende jaren zal doorzetten. "Zopas keurden we in het parlement een voorstel goed dat de correctiecoëfficiënt voor de berekening van het zelfstandigenpensioen afschaft", klinkt het. "Het pensioen van zelfstandigen zal voortaan op dezelfde wijze berekend worden als dat van werknemers. Daarnaast maken we tijdens deze legislatuur ook werk van de verhoging van het minimumpensioen tot 1.500 euro (voor een volledige loopbaan) zoals afgesproken in het regeerakkoord." (Belga)