In de nota zet Bogaert zijn visie uiteen over de inhoudelijke koers die CD&V volgens hem moet varen. Die koers is een stuk rechtser dan de centrumkoers van de voorbije jaren. Over zijn mogelijke kandidatuur als nieuwe CD&V-voorzitter is er volgens Bogaert 'geen nieuws'.

Een tiental dagen geleden publiceerden de '12 apostelen' van de CD&V hun rapport over de verkiezingsnederlaag van 26 mei. Dat rapport was niet mals, noch voor de campagne noch voor de partijtop. Het rapport bevatte ook voorstellen voor de toekomstige koers en organisatie van de partij.

Hendrik Bogaert, die traditioneel tot de rechterflank van de partij wordt gerekend, zat niet in de interne CD&V-werkgroep, maar heeft in alle stilte zelf een eigen analyse met voorstellen uitgewerkt. De West-Vlaming vindt dat CD&V niet langer louter moet mikken op het centrum, maar moet 'evolueren naar een centrumrechtse traditionele volkspartij'. Dat kan alleen door het programma bij te sturen en als partij afstand te nemen van de 'liberale democratie'. Die liberale democratie is volgens Bogaert wat doorgeslagen en zet 'eeuwenoude tradities, taal, normen en waarden' onder druk.

Bogaert doet een hele reeks voorstellen. Zo pleit hij er onder meer voor om de integratiedruk op nieuwkomers te verhogen en vraagt hij respect voor tradities. Op milieuvlak wil Bogaert de CO2-uitstoot niet alleen laten dalen door wind- en zonne-energie, maar ook met kernenergie.

In het onderwijs moet de lat hoog blijven. Dat kan volgens Bogaert bijvoorbeeld door vast te houden aan bepaalde tradities: 'inzet belonen, een diverse eerste graad, behoud uren godsdienst, enkel Nederlands op de speelplaats.' Bogaert wil ook iedereen die werkt via een negatieve inkomstenbelasting minstens 1.500 euro netto laten verdienen. De belastingen moeten lager en de overheid slanker. En een begrotingsevenwicht is een 'conditio sine qua non'.

Verder ziet Bogaert Vlaanderen als een 'lidstaat van België', en moet die lidstaat meer vrijheid krijgen. Het middenveld is en blijft belangrijk voor Bogaert. 'Maar wie met ons optrekt, tekent een open wederzijds charter', klinkt het.

Pleiten voor een koers als centrumrechtse volkspartij kan volgens Bogaert trouwens perfect 'zonder nationalist te zijn'. 'Het is perfect mogelijk om een goede Brabander, Vlaming, Belg, Europeaan en wereldburger te zijn. Het is duidelijk dat de problemen die er zijn, moreel niet opgelost worden door ze buiten de grenzen te houden.'

In de nota zet Bogaert zijn visie uiteen over de inhoudelijke koers die CD&V volgens hem moet varen. Die koers is een stuk rechtser dan de centrumkoers van de voorbije jaren. Over zijn mogelijke kandidatuur als nieuwe CD&V-voorzitter is er volgens Bogaert 'geen nieuws'.Een tiental dagen geleden publiceerden de '12 apostelen' van de CD&V hun rapport over de verkiezingsnederlaag van 26 mei. Dat rapport was niet mals, noch voor de campagne noch voor de partijtop. Het rapport bevatte ook voorstellen voor de toekomstige koers en organisatie van de partij. Hendrik Bogaert, die traditioneel tot de rechterflank van de partij wordt gerekend, zat niet in de interne CD&V-werkgroep, maar heeft in alle stilte zelf een eigen analyse met voorstellen uitgewerkt. De West-Vlaming vindt dat CD&V niet langer louter moet mikken op het centrum, maar moet 'evolueren naar een centrumrechtse traditionele volkspartij'. Dat kan alleen door het programma bij te sturen en als partij afstand te nemen van de 'liberale democratie'. Die liberale democratie is volgens Bogaert wat doorgeslagen en zet 'eeuwenoude tradities, taal, normen en waarden' onder druk. Bogaert doet een hele reeks voorstellen. Zo pleit hij er onder meer voor om de integratiedruk op nieuwkomers te verhogen en vraagt hij respect voor tradities. Op milieuvlak wil Bogaert de CO2-uitstoot niet alleen laten dalen door wind- en zonne-energie, maar ook met kernenergie. In het onderwijs moet de lat hoog blijven. Dat kan volgens Bogaert bijvoorbeeld door vast te houden aan bepaalde tradities: 'inzet belonen, een diverse eerste graad, behoud uren godsdienst, enkel Nederlands op de speelplaats.' Bogaert wil ook iedereen die werkt via een negatieve inkomstenbelasting minstens 1.500 euro netto laten verdienen. De belastingen moeten lager en de overheid slanker. En een begrotingsevenwicht is een 'conditio sine qua non'. Verder ziet Bogaert Vlaanderen als een 'lidstaat van België', en moet die lidstaat meer vrijheid krijgen. Het middenveld is en blijft belangrijk voor Bogaert. 'Maar wie met ons optrekt, tekent een open wederzijds charter', klinkt het. Pleiten voor een koers als centrumrechtse volkspartij kan volgens Bogaert trouwens perfect 'zonder nationalist te zijn'. 'Het is perfect mogelijk om een goede Brabander, Vlaming, Belg, Europeaan en wereldburger te zijn. Het is duidelijk dat de problemen die er zijn, moreel niet opgelost worden door ze buiten de grenzen te houden.'