De plenaire Kamer behandelt vandaag voor de laatste keer deze legislatuur een pakket naturalisaties. De voorbije vier jaar werden 13.741 mensen Belg via de uitzonderingsprocedure in de Kamer, op een totaal van 134.499 mensen. Het gaat vooral om erkende vluchtelingen, maar ook mensen uit Marokko, Congo, Roemenië en Armenië. "In de toekomst gaat dat aantal nog drastisch dalen", bevestigt Lanjri, "aangezien er maar heel weinig nieuwe mensen in aanmerking komen voor deze uitzonderingsprocedure. Jaarlijks worden zo'n 200 aanvragen ingediend". Dat is het gevolg van een verstrenging van de nationaliteitswetgeving die de Kamer in 2012 goedkeurde en waardoor de snel-Belgwet verdween. Sindsdien is de nationaliteitsverklaring de regel en de gunstprocedure in het parlement via de commissie Naturalisaties er enkel nog voor uitzonderlijke gevallen. De commissie zat echter nog met een serieuze achterstand van aanvragen die voor de wetswijziging werden ingediend. In de afgelopen jaren werd die voor een groot stuk weggewerkt. Er blijven nog 5.173 dossiers over, waarvan er 1.648 nog niet werden behandeld. Van de 3.150 dossiers die werden verdaagd om een bijkomend advies te vragen aan het parket, is het leeuwendeel Brusselse dossiers. "Het kan bijvoorbeeld gaan over gebrekkige taalkennis, een vermoeden van schijnhuwelijk of een lopend onderzoek naar een misdrijf of een zware verkeersovertreding", verduidelijkt Lanjri. "Al jaren loopt de adviesverstrekking vanuit het Brussels parket stroef waardoor helaas deze dossiers veel langer aanslepen". (Belga)

De plenaire Kamer behandelt vandaag voor de laatste keer deze legislatuur een pakket naturalisaties. De voorbije vier jaar werden 13.741 mensen Belg via de uitzonderingsprocedure in de Kamer, op een totaal van 134.499 mensen. Het gaat vooral om erkende vluchtelingen, maar ook mensen uit Marokko, Congo, Roemenië en Armenië. "In de toekomst gaat dat aantal nog drastisch dalen", bevestigt Lanjri, "aangezien er maar heel weinig nieuwe mensen in aanmerking komen voor deze uitzonderingsprocedure. Jaarlijks worden zo'n 200 aanvragen ingediend". Dat is het gevolg van een verstrenging van de nationaliteitswetgeving die de Kamer in 2012 goedkeurde en waardoor de snel-Belgwet verdween. Sindsdien is de nationaliteitsverklaring de regel en de gunstprocedure in het parlement via de commissie Naturalisaties er enkel nog voor uitzonderlijke gevallen. De commissie zat echter nog met een serieuze achterstand van aanvragen die voor de wetswijziging werden ingediend. In de afgelopen jaren werd die voor een groot stuk weggewerkt. Er blijven nog 5.173 dossiers over, waarvan er 1.648 nog niet werden behandeld. Van de 3.150 dossiers die werden verdaagd om een bijkomend advies te vragen aan het parket, is het leeuwendeel Brusselse dossiers. "Het kan bijvoorbeeld gaan over gebrekkige taalkennis, een vermoeden van schijnhuwelijk of een lopend onderzoek naar een misdrijf of een zware verkeersovertreding", verduidelijkt Lanjri. "Al jaren loopt de adviesverstrekking vanuit het Brussels parket stroef waardoor helaas deze dossiers veel langer aanslepen". (Belga)