Het voorstel om de verkoop van lachgas aan banden te leggen, ligt al maanden op tafel in de Kamer. Vandaag kwam het dan toch tot een stemming. De finale goedkeuring moet binnenkort nog door de plenaire Kamer gebeuren. "Jongeren gebruiken dit middel om in een roes te komen en dat kan leiden tot neurologische problemen of zelfs permanente hersenschade", weet Farih. Maar het is ook een vergund geneesmiddel en Europees erkend voedingsadditief. "Dat maakt het zeer moeilijk om een totaalverbod op het product te vragen", luidt het. "Met een verbod op de verkoop van lachgas aan minderjarigen zetten we wel een eerste stap in het beschermen van onze jongeren." Het is de bedoeling dat er voortaan een waarschuwingslabel te zien is op de capsules. Handelaren die zich niet aan het verbod houden, riskeren een sanctie. Farih pleit er nog voor dat het Geneesmiddelenagentschap FAGG de situatie binnen drie jaar opnieuw in kaart brengt om te evalueren of dit verbod voldoende was. (Belga)

Het voorstel om de verkoop van lachgas aan banden te leggen, ligt al maanden op tafel in de Kamer. Vandaag kwam het dan toch tot een stemming. De finale goedkeuring moet binnenkort nog door de plenaire Kamer gebeuren. "Jongeren gebruiken dit middel om in een roes te komen en dat kan leiden tot neurologische problemen of zelfs permanente hersenschade", weet Farih. Maar het is ook een vergund geneesmiddel en Europees erkend voedingsadditief. "Dat maakt het zeer moeilijk om een totaalverbod op het product te vragen", luidt het. "Met een verbod op de verkoop van lachgas aan minderjarigen zetten we wel een eerste stap in het beschermen van onze jongeren." Het is de bedoeling dat er voortaan een waarschuwingslabel te zien is op de capsules. Handelaren die zich niet aan het verbod houden, riskeren een sanctie. Farih pleit er nog voor dat het Geneesmiddelenagentschap FAGG de situatie binnen drie jaar opnieuw in kaart brengt om te evalueren of dit verbod voldoende was. (Belga)