De afspraken over de loonnorm zitten niet in het wetsvoorstel. Die worden immers geregeld via koninklijk besluiten, die intussen voor advies naar de Raad van State zijn vertrokken. De sociale partners raakten het zoals bekend eens over een loonstijging met 1,1 procent voor dit en volgend jaar, bovenop de index. Het belangrijkste luik van de wettekst slaat op de besteding van de welvaartsenveloppe. Die bedraagt dit jaar 354 miljoen euro en volgend jaar 716 miljoen euro. Andere punten zijn de maatregelen om de inzetbaarheid van ontslagen werknemers te bevorderen, de verlenging van de innovatiepremies en de activering van inspanningen voor risicogroepen. De tekst kreeg unanieme steun, al was Open Vld niet aanwezig. Ook N-VA stemde mee, al probeerden de Vlaams-nationalisten via amendementen nog wijzigingen aan het voorstel door te voeren. Bedoeling was een reeks afspraken uit de jobsdeal aan het voorstel toe te voegen. Het ging om de verhoging van de SWT-leeftijd en de verdere degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen, maar ook om een groter deel van de welvaartsenveloppe in te zetten in een verhoging van de laagste pensioenen. De voorstellen werden echter weggestemd. (Belga)

De afspraken over de loonnorm zitten niet in het wetsvoorstel. Die worden immers geregeld via koninklijk besluiten, die intussen voor advies naar de Raad van State zijn vertrokken. De sociale partners raakten het zoals bekend eens over een loonstijging met 1,1 procent voor dit en volgend jaar, bovenop de index. Het belangrijkste luik van de wettekst slaat op de besteding van de welvaartsenveloppe. Die bedraagt dit jaar 354 miljoen euro en volgend jaar 716 miljoen euro. Andere punten zijn de maatregelen om de inzetbaarheid van ontslagen werknemers te bevorderen, de verlenging van de innovatiepremies en de activering van inspanningen voor risicogroepen. De tekst kreeg unanieme steun, al was Open Vld niet aanwezig. Ook N-VA stemde mee, al probeerden de Vlaams-nationalisten via amendementen nog wijzigingen aan het voorstel door te voeren. Bedoeling was een reeks afspraken uit de jobsdeal aan het voorstel toe te voegen. Het ging om de verhoging van de SWT-leeftijd en de verdere degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen, maar ook om een groter deel van de welvaartsenveloppe in te zetten in een verhoging van de laagste pensioenen. De voorstellen werden echter weggestemd. (Belga)