Volgens de huidige wetgeving kan het verblijfsrecht van vreemdelingen niet ingetrokken worden als die hier geboren zijn of voor hun twaalfde in ons land zijn aangekomen. Dat zal nu veranderen. Alle vreemdelingen die een gevaar vormen voor de openbare orde of de nationale veiligheid kunnen hun verblijfsrecht verliezen, ook zonder veroordeling. Dat laatste is niet naar de zin van de groene oppositiepartijen Ecolo en Groen. "Ons land wordt daardoor niet veiliger, want terroristen kunnen aanslagen plannen vanuit het buitenland", zegt Kamerlid Wouter De Vriendt. Staatssecretaris Francken zegt echter dat uitwijzingen zonder veroordelingen ook nu, met de huidige wetgeving, al kunnen. Hij gaf daarbij het voorbeeld van de radicale imam van Dison, een Marrokkaans-Nederlandse haarprediker die zich in het Luikse Dison had gevestigd. Die is zonder veroordeling naar Nederland uitgewezen. Monica De Coninck (sp.a) betreurt een gebrek aan "checks and balances". "Wij hebben er geen probleem mee dat criminele vreemdelingen worden uitgewezen, maar je hebt instrumenten nodig die controle op een fatsoenlijke manier toelaten." (Belga)

Volgens de huidige wetgeving kan het verblijfsrecht van vreemdelingen niet ingetrokken worden als die hier geboren zijn of voor hun twaalfde in ons land zijn aangekomen. Dat zal nu veranderen. Alle vreemdelingen die een gevaar vormen voor de openbare orde of de nationale veiligheid kunnen hun verblijfsrecht verliezen, ook zonder veroordeling. Dat laatste is niet naar de zin van de groene oppositiepartijen Ecolo en Groen. "Ons land wordt daardoor niet veiliger, want terroristen kunnen aanslagen plannen vanuit het buitenland", zegt Kamerlid Wouter De Vriendt. Staatssecretaris Francken zegt echter dat uitwijzingen zonder veroordelingen ook nu, met de huidige wetgeving, al kunnen. Hij gaf daarbij het voorbeeld van de radicale imam van Dison, een Marrokkaans-Nederlandse haarprediker die zich in het Luikse Dison had gevestigd. Die is zonder veroordeling naar Nederland uitgewezen. Monica De Coninck (sp.a) betreurt een gebrek aan "checks and balances". "Wij hebben er geen probleem mee dat criminele vreemdelingen worden uitgewezen, maar je hebt instrumenten nodig die controle op een fatsoenlijke manier toelaten." (Belga)