Het nieuwe systeem gaat op 15 juli van start en loopt af op 31 december van dit jaar. Tot dan geldt het huidige voordeligere systeem voor berouwvolle zondaars, wat het aantal aangiften voor fiscale regularisatie de voorbije maanden fors heeft doen toenemen. In het nieuwe systeem gelden voor niet-verjaarde zaken boetes van 15 en 20 procent voor respectievelijk gewone fraude en ernstige fraude. Voor de verjaarde zaken geldt één tarief van 35 procent, waarvoor de betrokkene in ruil dan strafrechtelijke immuniteit krijgt voor een aantal witwasmisdrijven. De tekst regelt ook de registratie- en successierechten. De groenen onthielden zich bij de stemming. Ze zijn akkoord met het principe dat er een einde komt aan de fiscale regularisatie, maar dat strafzaken "afgekocht" kunnen worden, vinden ze "een brug te ver". Ook N-VA is er voorstander van dat de fiscale regularisatie stopt, "maar hier biedt de regering voor de derde keer de kans te regulariseren en breidt ze de procedure nog eens uit, namelijk naar ernstige fraude, al dan niet georganiseerd", stelt Kamerlid Veerle Wouters. Ze stelt zich ook vragen bij de rechtszekerheid en vindt dat de regering niet altijd afdoende antwoord biedt op de opmerkingen van de Raad van State. Mogelijk staat het ontwerp reeds donderdag op de agenda van de plenaire Kamer. (Belga)

Het nieuwe systeem gaat op 15 juli van start en loopt af op 31 december van dit jaar. Tot dan geldt het huidige voordeligere systeem voor berouwvolle zondaars, wat het aantal aangiften voor fiscale regularisatie de voorbije maanden fors heeft doen toenemen. In het nieuwe systeem gelden voor niet-verjaarde zaken boetes van 15 en 20 procent voor respectievelijk gewone fraude en ernstige fraude. Voor de verjaarde zaken geldt één tarief van 35 procent, waarvoor de betrokkene in ruil dan strafrechtelijke immuniteit krijgt voor een aantal witwasmisdrijven. De tekst regelt ook de registratie- en successierechten. De groenen onthielden zich bij de stemming. Ze zijn akkoord met het principe dat er een einde komt aan de fiscale regularisatie, maar dat strafzaken "afgekocht" kunnen worden, vinden ze "een brug te ver". Ook N-VA is er voorstander van dat de fiscale regularisatie stopt, "maar hier biedt de regering voor de derde keer de kans te regulariseren en breidt ze de procedure nog eens uit, namelijk naar ernstige fraude, al dan niet georganiseerd", stelt Kamerlid Veerle Wouters. Ze stelt zich ook vragen bij de rechtszekerheid en vindt dat de regering niet altijd afdoende antwoord biedt op de opmerkingen van de Raad van State. Mogelijk staat het ontwerp reeds donderdag op de agenda van de plenaire Kamer. (Belga)