De extra provisie werd via een amendement toegevoegd aan het wetsontwerp dat de voorlopige twaalfden voor april, mei en juni regelt. Dat amendement, dat tot stand kwam na overleg tussen de regering en verschillende fracties, kreeg unanieme steun van de commissie. Ook een amendement van N-VA kreeg groen licht. Het gaat om de omzetting van een besparing op de dotaties aan de politieke fracties die de Kamer in december al goedkeurde. Alles samen komt die besparing neer op 600.000 euro.

Het amendement vertaalt een eerste schijf daarvan naar de begroting. De wet op de voorlopige twaalfden zelf kreeg quasi unanieme steun. Enkel Vlaams Belang onthield zich bij de eindstemming. De bespreking moest overigens even onderbroken worden. De zaal waarin de bespreking oorspronkelijk plaatsvond, was immers te klein om te garanderen dat de leden voldoende afstand tegenover elkaar konden bewaren. Na een verhuizing naar een grotere zaal, kon de commissie de draad weer oppikken.

De extra provisie werd via een amendement toegevoegd aan het wetsontwerp dat de voorlopige twaalfden voor april, mei en juni regelt. Dat amendement, dat tot stand kwam na overleg tussen de regering en verschillende fracties, kreeg unanieme steun van de commissie. Ook een amendement van N-VA kreeg groen licht. Het gaat om de omzetting van een besparing op de dotaties aan de politieke fracties die de Kamer in december al goedkeurde. Alles samen komt die besparing neer op 600.000 euro. Het amendement vertaalt een eerste schijf daarvan naar de begroting. De wet op de voorlopige twaalfden zelf kreeg quasi unanieme steun. Enkel Vlaams Belang onthield zich bij de eindstemming. De bespreking moest overigens even onderbroken worden. De zaal waarin de bespreking oorspronkelijk plaatsvond, was immers te klein om te garanderen dat de leden voldoende afstand tegenover elkaar konden bewaren. Na een verhuizing naar een grotere zaal, kon de commissie de draad weer oppikken.