Om de toenemende instroom aan asielzoekers in te dijken, besliste de regering in lopende zaken vorige week om een lijst met veilige landen in te voeren. Het gaat om landen wiens onderdanen nauwelijks of geen kans maken om in België asiel te krijgen. Dat is bijvoorbeeld het geval voor onder meer Balkanlanden zoals Albanië, Bosnië en Macedonië of Armenië. Ook landen uit de Europese Unie worden als veilig beschouwd. Wanneer er in de toekomst toch aanvragen komen uit dergelijke landen wordt de bewijslast omgekeerd en begint een spoedprocedure van maximaal 15 dagen. De regeringsbeslissing werd als amendement ingediend op een ander wetsontwerp. Dat zet de Europese terugkeerrichtlijn om die ons land eigenlijk al een tijdje had moeten omzetten. Het bepaalt dat uitgeprocedeerden voortaan 30 dagen hebben om vrijwillig het land te verlaten. Illegalen die in ons land op doorreis zijn - bijvoorbeeld naar Groot-Brittannië - zullen voortaan meteen worden opgepakt en uitgewezen. CD&V'ster Nahima Lanjri en cdH'ster Annick Van den Ende reageren tevreden op de goedkeuring. De wettekst wordt normaal gezien volgende week donderdag plenair behandeld. (VIM)

Om de toenemende instroom aan asielzoekers in te dijken, besliste de regering in lopende zaken vorige week om een lijst met veilige landen in te voeren. Het gaat om landen wiens onderdanen nauwelijks of geen kans maken om in België asiel te krijgen. Dat is bijvoorbeeld het geval voor onder meer Balkanlanden zoals Albanië, Bosnië en Macedonië of Armenië. Ook landen uit de Europese Unie worden als veilig beschouwd. Wanneer er in de toekomst toch aanvragen komen uit dergelijke landen wordt de bewijslast omgekeerd en begint een spoedprocedure van maximaal 15 dagen. De regeringsbeslissing werd als amendement ingediend op een ander wetsontwerp. Dat zet de Europese terugkeerrichtlijn om die ons land eigenlijk al een tijdje had moeten omzetten. Het bepaalt dat uitgeprocedeerden voortaan 30 dagen hebben om vrijwillig het land te verlaten. Illegalen die in ons land op doorreis zijn - bijvoorbeeld naar Groot-Brittannië - zullen voortaan meteen worden opgepakt en uitgewezen. CD&V'ster Nahima Lanjri en cdH'ster Annick Van den Ende reageren tevreden op de goedkeuring. De wettekst wordt normaal gezien volgende week donderdag plenair behandeld. (VIM)