De nieuwe regering dient binnenkort haar begroting voor volgend jaar in bij de Europese Commissie. In afwachting moet het parlement nog zijn fiat geven voor de voorlopige twaalfden voor de laatste twee maanden van het jaar. Al sinds de val van de regering-Michel draait de begroting volgens dat regime, maar dat zou binnenkort dus achter de rug moeten zijn. Bij de bespreking van het betrokken wetsontwerp bleek dat de regering nog een miljard euro extra voorziet als coronaprovisie. Van de 3 miljard euro die al was vastgelegd, is 2 miljard euro effectief uitgegeven, lichtte de kersverse staatssecretaris toe. Maar er zitten enkele uitgaven aan te komen die nu al vast staan. Het gaat om 860 miljoen euro aan Riziv-uitgaven. Die waren oorspronkelijk op 360 miljoen euro geraamd, maar de uitgaven voor coronatests doen dat kostenplaatje dus gevoelig stijgen. Ook is sprake van 300 miljoen euro voor de NMBS, naar verluidt wegens hygiënemaatregelen. Samengeteld liggen beide uitgaven hoger dan het miljard euro dat nog in de provisie zit, vandaar dus het extra miljard. Het is niet de bedoeling dat geld sowieso uit te geven, maar de staatssecretaris gaf aan dat niemand kan voorspellen wat de komende twee maanden zullen brengen. Stel dat er een nieuwe lockdown komt, dan kan het aantal tijdelijk werklozen en sectoren met problemen opnieuw een hoge vlucht nemen, luidde het. Het wetsontwerp werd uiteindelijk goedgekeurd. N-VA onthield zich en Vlaams Belang stemde tegen. Verschillende partijen hadden nog amendementen ingediend - N-VA wilde meer middelen voor de terugkeer van afgewezen asielzoekers, het cdH wilde een noodfonds voor de evenementensector - maar die haalden de eindmeet niet. De staatssecretaris gaf nog aan dat de begroting tijdens de eerste week van november in de Kamer zal worden neergelegd. Ze herhaalde de doelstelling die de regering voor deze legislatuur heeft afgesproken. Er is een vaste inspanning van 0,2 procent van het bbp die in 2021 start. Daar komt tot het einde van de legislatuur elk jaar 0,2 procent bij. Daarnaast is er een variabele inspanning van opnieuw 0,2 procent volgens hetzelfde ritme, indien de economische groei dat toelaat, maar die start pas in 2022. "Als ik dat kan realiseren, zal ik een tevreden vrouw zijn", aldus De Bleeker. (Belga)

De nieuwe regering dient binnenkort haar begroting voor volgend jaar in bij de Europese Commissie. In afwachting moet het parlement nog zijn fiat geven voor de voorlopige twaalfden voor de laatste twee maanden van het jaar. Al sinds de val van de regering-Michel draait de begroting volgens dat regime, maar dat zou binnenkort dus achter de rug moeten zijn. Bij de bespreking van het betrokken wetsontwerp bleek dat de regering nog een miljard euro extra voorziet als coronaprovisie. Van de 3 miljard euro die al was vastgelegd, is 2 miljard euro effectief uitgegeven, lichtte de kersverse staatssecretaris toe. Maar er zitten enkele uitgaven aan te komen die nu al vast staan. Het gaat om 860 miljoen euro aan Riziv-uitgaven. Die waren oorspronkelijk op 360 miljoen euro geraamd, maar de uitgaven voor coronatests doen dat kostenplaatje dus gevoelig stijgen. Ook is sprake van 300 miljoen euro voor de NMBS, naar verluidt wegens hygiënemaatregelen. Samengeteld liggen beide uitgaven hoger dan het miljard euro dat nog in de provisie zit, vandaar dus het extra miljard. Het is niet de bedoeling dat geld sowieso uit te geven, maar de staatssecretaris gaf aan dat niemand kan voorspellen wat de komende twee maanden zullen brengen. Stel dat er een nieuwe lockdown komt, dan kan het aantal tijdelijk werklozen en sectoren met problemen opnieuw een hoge vlucht nemen, luidde het. Het wetsontwerp werd uiteindelijk goedgekeurd. N-VA onthield zich en Vlaams Belang stemde tegen. Verschillende partijen hadden nog amendementen ingediend - N-VA wilde meer middelen voor de terugkeer van afgewezen asielzoekers, het cdH wilde een noodfonds voor de evenementensector - maar die haalden de eindmeet niet. De staatssecretaris gaf nog aan dat de begroting tijdens de eerste week van november in de Kamer zal worden neergelegd. Ze herhaalde de doelstelling die de regering voor deze legislatuur heeft afgesproken. Er is een vaste inspanning van 0,2 procent van het bbp die in 2021 start. Daar komt tot het einde van de legislatuur elk jaar 0,2 procent bij. Daarnaast is er een variabele inspanning van opnieuw 0,2 procent volgens hetzelfde ritme, indien de economische groei dat toelaat, maar die start pas in 2022. "Als ik dat kan realiseren, zal ik een tevreden vrouw zijn", aldus De Bleeker. (Belga)