De tekst die vandaag groen licht kreeg, voegt een paragraaf toe aan artikel 7bis van de Grondwet. Die paragraaf schrijft voor dat overheden samenwerken aan een doeltreffend klimaatbeleid overeenkomstig de doelstellingen, beginselen en modaliteiten die vastgesteld zijn in een bijzondere wet - de klimaatwet dus. Die zou dan nadien via een bijzondere wet nog moeten ingevoerd worden. Bij de stemming drukten oppositiepartijen PS, sp.a, Ecolo-Groen en cdH en meerderheidspartij MR op de groene knop. De tegenstemmen kwamen van N-VA, CD&V en Open Vld. Daarmee is een eerste klip genomen en kan de tekst donderdag worden gestemd in de plenaire Kamer. Dat wordt wellicht het eindstation. Het gaat immers om een Grondwetswijziging. Daarvoor is in de commissie een gewone meerderheid nodig, maar plenair een tweederdemeerderheid. Met de tegenstemmen aan Vlaamse kant, aangevuld met Vlaams Belang en Vuye & Wouters, komen de voorstanders niet aan de vereiste steun. Daarmee hoeft de discussie niet helemaal achter de rug te zijn. Het is niet uitgesloten dat nog een poging wordt gedaan om de piste van het verplicht samenwerkingsakkoord te bewandelen. Daarvoor bestaat bij de zogenaamde 'Zweedse' partijen meer animo, al wordt die door de voorstanders van de 'piste-7bis' dan weer als een fossiel uit het verleden afgedaan. (Belga)

De tekst die vandaag groen licht kreeg, voegt een paragraaf toe aan artikel 7bis van de Grondwet. Die paragraaf schrijft voor dat overheden samenwerken aan een doeltreffend klimaatbeleid overeenkomstig de doelstellingen, beginselen en modaliteiten die vastgesteld zijn in een bijzondere wet - de klimaatwet dus. Die zou dan nadien via een bijzondere wet nog moeten ingevoerd worden. Bij de stemming drukten oppositiepartijen PS, sp.a, Ecolo-Groen en cdH en meerderheidspartij MR op de groene knop. De tegenstemmen kwamen van N-VA, CD&V en Open Vld. Daarmee is een eerste klip genomen en kan de tekst donderdag worden gestemd in de plenaire Kamer. Dat wordt wellicht het eindstation. Het gaat immers om een Grondwetswijziging. Daarvoor is in de commissie een gewone meerderheid nodig, maar plenair een tweederdemeerderheid. Met de tegenstemmen aan Vlaamse kant, aangevuld met Vlaams Belang en Vuye & Wouters, komen de voorstanders niet aan de vereiste steun. Daarmee hoeft de discussie niet helemaal achter de rug te zijn. Het is niet uitgesloten dat nog een poging wordt gedaan om de piste van het verplicht samenwerkingsakkoord te bewandelen. Daarvoor bestaat bij de zogenaamde 'Zweedse' partijen meer animo, al wordt die door de voorstanders van de 'piste-7bis' dan weer als een fossiel uit het verleden afgedaan. (Belga)