Wie te weinig bestaansmiddelen heeft, kan een beroep doen op een pro-Deoadvocaat. Die zogenaamde juridische tweedelijnsbijstand is geheel of gedeeltelijk gratis. Volgens Kamerlid Van Hecke valt vandaag ongeveer 10% van de bevolking onder de regeling. Met de goedkeuring van zijn voorstel zou dat aantal stijgen tot 30%. De wettekst trekt de inkomensplafonds op. Vandaag liggen die op 1.026 euro voor alleenstaanden en 1.317 euro voor gezinnen. De inkomensplafonds worden van 1 september 2020 verhoogd met 200 euro en nadien gedurende 3 jaar met telkens 100 euro. In 2023 zullen de plafonds op meer dan 1.500 euro liggen voor alleenstaanden en meer dan 1.800 euro voor gezinnen, afhankelijk van het aantal kinderen ten laste. Het voorstel was een kleine maand geleden al in eerste lezing goedgekeurd, maar op vraag van N-VA kwam er een tweede lezing. Na enkele technisch-juridische aanpassingen, kreeg de tekst een tweede keer groen licht. Hij verhuist nu naar de plenaire Kamer. (Belga)

Wie te weinig bestaansmiddelen heeft, kan een beroep doen op een pro-Deoadvocaat. Die zogenaamde juridische tweedelijnsbijstand is geheel of gedeeltelijk gratis. Volgens Kamerlid Van Hecke valt vandaag ongeveer 10% van de bevolking onder de regeling. Met de goedkeuring van zijn voorstel zou dat aantal stijgen tot 30%. De wettekst trekt de inkomensplafonds op. Vandaag liggen die op 1.026 euro voor alleenstaanden en 1.317 euro voor gezinnen. De inkomensplafonds worden van 1 september 2020 verhoogd met 200 euro en nadien gedurende 3 jaar met telkens 100 euro. In 2023 zullen de plafonds op meer dan 1.500 euro liggen voor alleenstaanden en meer dan 1.800 euro voor gezinnen, afhankelijk van het aantal kinderen ten laste. Het voorstel was een kleine maand geleden al in eerste lezing goedgekeurd, maar op vraag van N-VA kwam er een tweede lezing. Na enkele technisch-juridische aanpassingen, kreeg de tekst een tweede keer groen licht. Hij verhuist nu naar de plenaire Kamer. (Belga)