In Kamer en Senaat is de inhoudelijke bespreking van de wetsvoorstellen aangevat die het eerste luik van het institutioneel akkoord uitvoeren. In de Kamer gaat het om drie teksten over de hervorming van het gerechtelijk arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde en de vereenvoudiging van het stemrecht in het buitenland. Na iets meer dan een uur was de stemming van het voorstel over het stemrecht een feit. De tekst voert vier criteria in met betrekking tot de Belgische gemeente waar Belgen in het buitenland die hun stem willen uitbrengen, zich mogen inschrijven. In eerste plaats gaat het om de gemeente waar ze laatst in het register waren ingeschreven, gevolgd door de gemeente van zijn geboorteplaats, de gemeente waar zijn ouders laatst waren ingeschreven en tot slot de gemeente waar een verwant van de derde graad is of het laatst was ingeschreven. N-VA diende nog een amendement in om de vereenvoudiging ook door te voeren voor de deelstaatparlementen, en niet enkel voor de federale verkiezingen. Vlaams Belang wilde dan weer dat de stemmen in het buitenland zouden worden toegewezen aan het Brussels gewest. Hun aanpassingen werden weggestemd. (MVL)

In Kamer en Senaat is de inhoudelijke bespreking van de wetsvoorstellen aangevat die het eerste luik van het institutioneel akkoord uitvoeren. In de Kamer gaat het om drie teksten over de hervorming van het gerechtelijk arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde en de vereenvoudiging van het stemrecht in het buitenland. Na iets meer dan een uur was de stemming van het voorstel over het stemrecht een feit. De tekst voert vier criteria in met betrekking tot de Belgische gemeente waar Belgen in het buitenland die hun stem willen uitbrengen, zich mogen inschrijven. In eerste plaats gaat het om de gemeente waar ze laatst in het register waren ingeschreven, gevolgd door de gemeente van zijn geboorteplaats, de gemeente waar zijn ouders laatst waren ingeschreven en tot slot de gemeente waar een verwant van de derde graad is of het laatst was ingeschreven. N-VA diende nog een amendement in om de vereenvoudiging ook door te voeren voor de deelstaatparlementen, en niet enkel voor de federale verkiezingen. Vlaams Belang wilde dan weer dat de stemmen in het buitenland zouden worden toegewezen aan het Brussels gewest. Hun aanpassingen werden weggestemd. (MVL)