Na het advies van de juridische diensten van de Kamer, werd de vraag om een tweede lezing van N-VA, Vlaams Belang en PVDA weggestemd.

De regering kondigde bijna twee weken geleden de epidemische noodsituatie af met een koninklijk besluit. Daarmee wordt automatisch de pandemiewet van kracht, die sindsdien de wettelijke basis is voor de coronamaatregelen. De pandemiewet bepaalt wel dat de Kamer binnen de 15 dagen na de afkondiging van het kb nog groen licht geeft. Dat zou deze week gebeuren, maar oppositiepartijen N-VA, Vlaams Belang en PVDA vroegen maandagavond in de Commissie Binnenlandse Zaken plots een tweede lezing. Dat zette de vooropgestelde timing, en daarmee alle geldende coronamaatregelen, op de helling, want zo'n tweede lezing kan pas ten vroegste volgende week plaatsvinden.

Een advies van de juridische dienst van de Kamer maakte intussen echter duidelijk dat in dit geval een tweede lezing onmogelijk is. Fractieleider Peter De Roover (N-VA) bleef erbij dat het volgens het reglement van de Kamer wel degelijk mogelijk is een tweede lezing te vragen en handhaafde die vraag.

Ter herinnering: N-VA was sowieso stevig gekant tegen de Pandemiewet zelf, omdat die de democratische controle door het parlement zou beknotten, wat De Roover nog eens in de verf zette.

Zijn houding werd hem niet in dank afgenomen op de meerderheidsbanken. 'De vraag is of mijnheer De Roover en de oppositie de correcte werking van het parlement zal respecteren of zal proberen de regels naar zijn hand te zetten', stelde Wouter De Vriendt (Groen). Hij benadrukte dat de coronacijfers bijzonder zorgwekkend zijn. 'Per se vertragingsmanoeuvres doorvoeren met het risico dat de coronamaatregelen zouden vervallen, is een vorm van oppositie voeren die totaal onverantwoord is.'

Ook Melissa Depraetere (Vooruit) merkte op dat het advies van de juridische dienst glashelder is. Ze voegde eraan toe dat het wel vaker gebeurt dat de diensten worden gevraagd een discussie over het reglement uit te klaren. 'Het is de eerste keer dat dit in vraag wordt gesteld', aldus Depraetere, die vond dat De Roover 'een of ander politiek spel speelt op kap van de volksgezondheid.'

'Hier wordt iets bekrachtigd dat werd beslist op het Overlegcomité en waar uw partij en uw minister-president (Jan Jambon, red.) mee akkoord zijn gegaan', laakte Servais Verherstraeten (CD&V). 'U wil dat hier op het federale niveau alle maatregelen die mensenlevens kunnen redden en die de druk op de hospitalen kunnen verlichten, met een wet worden bekrachtigd, terwijl er zoveel maatregelen op Vlaams niveau zijn goedgekeurd zonder decreet!'

Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) vindt dat N-VA, Vlaams Belang en PVDA zich roekeloos gedragen door de tweede lezing te vragen. Ze heeft het over een 'theaterstuk' van de oppositie. 'Ik betreur ten zeerste dat de oppositie er alles aan doet om de toepassing van de pandemiewet, die tot stand is gekomen na een democratisch debat en stemming in het parlement, tegen te houden. Met dit roekeloze manoeuvre stuurt de oppositie aan op chaos, met de volksgezondheid en het welzijn van ons allemaal als inzet. De diensten van de Kamer hebben nu duidelijkheid geschapen door aan te geven dat het vragen van een tweede lezing van een bekrachtigingswet niet mogelijk is, waardoor de obstructie door de oppositie een halt wordt toegeroepen.'

Het kwam uiteindelijk tot twee stemmingen: bij de eerste stemden de Vivaldi-partijen de vraag om een tweede lezing weg, bij de tweede stemden ze in met het wetsvoorstel. Die tekst moet nu dus groen licht krijgen in de plenaire Kamer. Dat zou normaal gezien morgen/woensdag gebeuren, al moeten de Kamerdiensten daarvoor tijdig het verslag van de commissiezitting klaar krijgen.

Na het advies van de juridische diensten van de Kamer, werd de vraag om een tweede lezing van N-VA, Vlaams Belang en PVDA weggestemd.De regering kondigde bijna twee weken geleden de epidemische noodsituatie af met een koninklijk besluit. Daarmee wordt automatisch de pandemiewet van kracht, die sindsdien de wettelijke basis is voor de coronamaatregelen. De pandemiewet bepaalt wel dat de Kamer binnen de 15 dagen na de afkondiging van het kb nog groen licht geeft. Dat zou deze week gebeuren, maar oppositiepartijen N-VA, Vlaams Belang en PVDA vroegen maandagavond in de Commissie Binnenlandse Zaken plots een tweede lezing. Dat zette de vooropgestelde timing, en daarmee alle geldende coronamaatregelen, op de helling, want zo'n tweede lezing kan pas ten vroegste volgende week plaatsvinden. Een advies van de juridische dienst van de Kamer maakte intussen echter duidelijk dat in dit geval een tweede lezing onmogelijk is. Fractieleider Peter De Roover (N-VA) bleef erbij dat het volgens het reglement van de Kamer wel degelijk mogelijk is een tweede lezing te vragen en handhaafde die vraag. Ter herinnering: N-VA was sowieso stevig gekant tegen de Pandemiewet zelf, omdat die de democratische controle door het parlement zou beknotten, wat De Roover nog eens in de verf zette. Zijn houding werd hem niet in dank afgenomen op de meerderheidsbanken. 'De vraag is of mijnheer De Roover en de oppositie de correcte werking van het parlement zal respecteren of zal proberen de regels naar zijn hand te zetten', stelde Wouter De Vriendt (Groen). Hij benadrukte dat de coronacijfers bijzonder zorgwekkend zijn. 'Per se vertragingsmanoeuvres doorvoeren met het risico dat de coronamaatregelen zouden vervallen, is een vorm van oppositie voeren die totaal onverantwoord is.' Ook Melissa Depraetere (Vooruit) merkte op dat het advies van de juridische dienst glashelder is. Ze voegde eraan toe dat het wel vaker gebeurt dat de diensten worden gevraagd een discussie over het reglement uit te klaren. 'Het is de eerste keer dat dit in vraag wordt gesteld', aldus Depraetere, die vond dat De Roover 'een of ander politiek spel speelt op kap van de volksgezondheid.' 'Hier wordt iets bekrachtigd dat werd beslist op het Overlegcomité en waar uw partij en uw minister-president (Jan Jambon, red.) mee akkoord zijn gegaan', laakte Servais Verherstraeten (CD&V). 'U wil dat hier op het federale niveau alle maatregelen die mensenlevens kunnen redden en die de druk op de hospitalen kunnen verlichten, met een wet worden bekrachtigd, terwijl er zoveel maatregelen op Vlaams niveau zijn goedgekeurd zonder decreet!' Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) vindt dat N-VA, Vlaams Belang en PVDA zich roekeloos gedragen door de tweede lezing te vragen. Ze heeft het over een 'theaterstuk' van de oppositie. 'Ik betreur ten zeerste dat de oppositie er alles aan doet om de toepassing van de pandemiewet, die tot stand is gekomen na een democratisch debat en stemming in het parlement, tegen te houden. Met dit roekeloze manoeuvre stuurt de oppositie aan op chaos, met de volksgezondheid en het welzijn van ons allemaal als inzet. De diensten van de Kamer hebben nu duidelijkheid geschapen door aan te geven dat het vragen van een tweede lezing van een bekrachtigingswet niet mogelijk is, waardoor de obstructie door de oppositie een halt wordt toegeroepen.' Het kwam uiteindelijk tot twee stemmingen: bij de eerste stemden de Vivaldi-partijen de vraag om een tweede lezing weg, bij de tweede stemden ze in met het wetsvoorstel. Die tekst moet nu dus groen licht krijgen in de plenaire Kamer. Dat zou normaal gezien morgen/woensdag gebeuren, al moeten de Kamerdiensten daarvoor tijdig het verslag van de commissiezitting klaar krijgen.