In 2011 maakten 1.389 bedrijven gebruik van deze wet. Vorig jaar waren dat er 1.537. Dertig procent van de ondernemingen die in deze procedure terecht komen, raken uit het dal. Om de procedure te verbeteren, werd een aantal aanpassingen doorgevoerd. De nieuwe wettekst van Justitieminister Annemie Turtelboom moet leiden tot een betere preventie en opsporing van bedrijven in moeilijkheden. Zo zijn beoefenaars van cijferberoepen verplicht, indien ze menen dat een bedrijf in moeilijkheden zou kunnen geraken, dit te melden bij het bedrijf zelf. Indien er geen maatregelen volgen, kunnen ze terecht bij de rechtbank van koophandel. Ook moeten voortaan alle stukken bij het inleidend verzoekschrift gevoegd worden, zodat de rechter zich meteen een goed beeld kan vormen van de situatie. Indien blijkt dat verkeerde informatie werd gegeven, kan de rechter beslissen de procedure stop te zetten. Hij kan ook een lopende procedure stopzetten als blijkt dat de schuldenaar er niet in slaagt de onderneming terug leefbaar te maken. Ook wordt een vaste kostprijs vastgelegd voor de volledige procedure van bij de start tot het einde voor de rechtbank. Die moet op voorhand worden betaald. Het ontwerp voorziet ook een betere bescherming van alle schuldeisers, onder meer door een minimumbetaling van 15 procent te garanderen in het reorganisatieplan. De schuldeisers zullen beter geïnformeerd worden naar de doelstelling van de reorganisatie, de duur en de positie van de andere schuldeisers. (MVL)

In 2011 maakten 1.389 bedrijven gebruik van deze wet. Vorig jaar waren dat er 1.537. Dertig procent van de ondernemingen die in deze procedure terecht komen, raken uit het dal. Om de procedure te verbeteren, werd een aantal aanpassingen doorgevoerd. De nieuwe wettekst van Justitieminister Annemie Turtelboom moet leiden tot een betere preventie en opsporing van bedrijven in moeilijkheden. Zo zijn beoefenaars van cijferberoepen verplicht, indien ze menen dat een bedrijf in moeilijkheden zou kunnen geraken, dit te melden bij het bedrijf zelf. Indien er geen maatregelen volgen, kunnen ze terecht bij de rechtbank van koophandel. Ook moeten voortaan alle stukken bij het inleidend verzoekschrift gevoegd worden, zodat de rechter zich meteen een goed beeld kan vormen van de situatie. Indien blijkt dat verkeerde informatie werd gegeven, kan de rechter beslissen de procedure stop te zetten. Hij kan ook een lopende procedure stopzetten als blijkt dat de schuldenaar er niet in slaagt de onderneming terug leefbaar te maken. Ook wordt een vaste kostprijs vastgelegd voor de volledige procedure van bij de start tot het einde voor de rechtbank. Die moet op voorhand worden betaald. Het ontwerp voorziet ook een betere bescherming van alle schuldeisers, onder meer door een minimumbetaling van 15 procent te garanderen in het reorganisatieplan. De schuldeisers zullen beter geïnformeerd worden naar de doelstelling van de reorganisatie, de duur en de positie van de andere schuldeisers. (MVL)