De debatten sleepten lang aan en de sfeer was soms gespannen tussen de bevoegde minister van Energie, Marie-Christine Marghem, en de oppositie.

De regering wil Doel 1 en Doel 2 kunnen openhouden tot 2025. Ik moet de komende winter een bevoorradingsprobleem oplossen, zo zei de minister. Maar: "De regering verlengt de levensduur niet zonder de nodige garanties over de veiligheid". Marghem wees hierbij ook op de bevoegdheid van het FANC, het federaal agentschap voor nucleaire controle. Volgens de minister is de operatie ook juridisch sluitend.

De oppositie was niet overtuigd.

De groenen wezen op de andere opties die er bestaan om de energiebevoorrading veilig te stellen. Ze verwezen daarbij naar een advies van de oud-directeur van de CREG, Dominique Woitrin, waarin gewezen wordt op een structurele versterking van de elektrische interconnectie met Nederland. "Dit zorgt voor 1.000 MW extra bevoorrading vanuit Nederland voor de winter 2015-2016", luidt het. Maar Elia, de beheerder van het hoogspanningsnet, stelt daar vragen bij. Volgens het bedrijf zal er een tweede circuit nodig zijn omdat het net anders overbelast dreigt te raken.

Ook over de veiligheid werden vragen gesteld, meer bepaald rond de centrale Doel 1 die sinds 15 februari stilligt. Maar dat is een bevoegdheid van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon. De kwestie wordt behandeld tijdens de tweede lezing op 26 mei.

(Belga/RR)

De debatten sleepten lang aan en de sfeer was soms gespannen tussen de bevoegde minister van Energie, Marie-Christine Marghem, en de oppositie. De regering wil Doel 1 en Doel 2 kunnen openhouden tot 2025. Ik moet de komende winter een bevoorradingsprobleem oplossen, zo zei de minister. Maar: "De regering verlengt de levensduur niet zonder de nodige garanties over de veiligheid". Marghem wees hierbij ook op de bevoegdheid van het FANC, het federaal agentschap voor nucleaire controle. Volgens de minister is de operatie ook juridisch sluitend. De oppositie was niet overtuigd. De groenen wezen op de andere opties die er bestaan om de energiebevoorrading veilig te stellen. Ze verwezen daarbij naar een advies van de oud-directeur van de CREG, Dominique Woitrin, waarin gewezen wordt op een structurele versterking van de elektrische interconnectie met Nederland. "Dit zorgt voor 1.000 MW extra bevoorrading vanuit Nederland voor de winter 2015-2016", luidt het. Maar Elia, de beheerder van het hoogspanningsnet, stelt daar vragen bij. Volgens het bedrijf zal er een tweede circuit nodig zijn omdat het net anders overbelast dreigt te raken. Ook over de veiligheid werden vragen gesteld, meer bepaald rond de centrale Doel 1 die sinds 15 februari stilligt. Maar dat is een bevoegdheid van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon. De kwestie wordt behandeld tijdens de tweede lezing op 26 mei. (Belga/RR)