Bij de goedkeuring van de laatste noodbegroting - de 'voorlopige twaalfden' voor de maanden november en december - werd onverwacht een amendement van de PVDA goedgekeurd dat de oprichting van een fonds van 67 miljoen euro (of 400 miljoen euro op jaarbasis) voorziet voor extra personeel in de zorgsector.

Om dat fonds in werking te laten treden, was echter nog extra wetgevend werk nodig.

Een werkgroep heeft zich daar de voorbije weken over gebogen en kwam dinsdag tot een akkoord.

Zowel publieke als private ziekenhuizen krijgen middelen, net als de thuisverpleging. Ook voor zelfstandige verpleegkundigen is acht miljoen voorzien.

De verdeling van de middelen zal gebeuren via het bestaande sociaal maribelfonds.

Bij de goedkeuring van de laatste noodbegroting - de 'voorlopige twaalfden' voor de maanden november en december - werd onverwacht een amendement van de PVDA goedgekeurd dat de oprichting van een fonds van 67 miljoen euro (of 400 miljoen euro op jaarbasis) voorziet voor extra personeel in de zorgsector. Om dat fonds in werking te laten treden, was echter nog extra wetgevend werk nodig. Een werkgroep heeft zich daar de voorbije weken over gebogen en kwam dinsdag tot een akkoord. Zowel publieke als private ziekenhuizen krijgen middelen, net als de thuisverpleging. Ook voor zelfstandige verpleegkundigen is acht miljoen voorzien. De verdeling van de middelen zal gebeuren via het bestaande sociaal maribelfonds.