In België geldt momenteel een regeling die handelaars verplicht om hun overgebleven voorraden aan sigaretten en rooktabak te vernietigen een maand nadat de accijnzen op tabak zijn aangepast. Ze krijgen dan wel een compensatie in de vorm van een terugbetaling van accijnzen en btw. De Europese Commissie oordeelde in 2018 dat die regeling in strijd is met het Unierecht, omdat ondernemingen geen andere keuze hebben dan de tabakswaren te vernietigen, ook als het nieuwe tarief lager zou zijn dan het vorige. In november 2018 startte de Commissie een ingebrekestelling op tegen België. Als ons land de regels niet aanpast, wordt de inbreukprocedure verdergezet. Bovendien bereikt de maatregel zijn initiële doelstelling - een snelle verhoging van de fiscale ontvangsten na een aanpassing van de accijnzen - niet, blijkt uit een evaluatie die minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) liet uitvoeren. Een wetsontwerp van de minister maakt nu komaf met de regeling. Ze wordt afgeschaft. In ruil daarvoor worden twee andere maatregelen aangescherpt. Het gaat om de quota die van kracht zijn bij het bestellen van fiscale kentekens voor sigaretten en rooktabak, en de vervaltermijn voor het gebruik van die kentekens. Het wetsontwerp kreeg vanmiddag groen licht in de plenaire Kamer. In het kader van de begrotingsbesprekingen heeft de regering midden oktober al afgesproken om de accijnzen op tabak te verhogen. Een gemiddeld pakje sigaretten zou zo 25 eurocent duurder worden. (Belga)

In België geldt momenteel een regeling die handelaars verplicht om hun overgebleven voorraden aan sigaretten en rooktabak te vernietigen een maand nadat de accijnzen op tabak zijn aangepast. Ze krijgen dan wel een compensatie in de vorm van een terugbetaling van accijnzen en btw. De Europese Commissie oordeelde in 2018 dat die regeling in strijd is met het Unierecht, omdat ondernemingen geen andere keuze hebben dan de tabakswaren te vernietigen, ook als het nieuwe tarief lager zou zijn dan het vorige. In november 2018 startte de Commissie een ingebrekestelling op tegen België. Als ons land de regels niet aanpast, wordt de inbreukprocedure verdergezet. Bovendien bereikt de maatregel zijn initiële doelstelling - een snelle verhoging van de fiscale ontvangsten na een aanpassing van de accijnzen - niet, blijkt uit een evaluatie die minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) liet uitvoeren. Een wetsontwerp van de minister maakt nu komaf met de regeling. Ze wordt afgeschaft. In ruil daarvoor worden twee andere maatregelen aangescherpt. Het gaat om de quota die van kracht zijn bij het bestellen van fiscale kentekens voor sigaretten en rooktabak, en de vervaltermijn voor het gebruik van die kentekens. Het wetsontwerp kreeg vanmiddag groen licht in de plenaire Kamer. In het kader van de begrotingsbesprekingen heeft de regering midden oktober al afgesproken om de accijnzen op tabak te verhogen. Een gemiddeld pakje sigaretten zou zo 25 eurocent duurder worden. (Belga)