Het samenwerkingsakkoord werd op 12 februari afgesloten tussen de federale regering en de regeringen van de drie gewesten over de verdeling van de Belgische klimaatinspanningen, de zogenaamde 'burden sharing'. Het slaat op de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen, hernieuwbare energie en de verdeling van opbrengsten van de veiling van emissierechten en de internationale klimaatfinanciering. (Belga)

Het samenwerkingsakkoord werd op 12 februari afgesloten tussen de federale regering en de regeringen van de drie gewesten over de verdeling van de Belgische klimaatinspanningen, de zogenaamde 'burden sharing'. Het slaat op de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen, hernieuwbare energie en de verdeling van opbrengsten van de veiling van emissierechten en de internationale klimaatfinanciering. (Belga)