Concreet vragen de Kamerleden dat het Rekenhof zich zou buigen over de manier waarop de voorstudie, de aanbesteding, de testen en de ingebruikname van de Fyra-treinstellen werden uitgevoerd. (Belga)

Concreet vragen de Kamerleden dat het Rekenhof zich zou buigen over de manier waarop de voorstudie, de aanbesteding, de testen en de ingebruikname van de Fyra-treinstellen werden uitgevoerd. (Belga)