Kamer zet licht op groen voor hervorming auteursrecht

© Getty

De Kamer heeft donderdag het licht op groen gezet voor de programmawet, de tekst die beslissingen van het begrotingsconclaaf van oktober in de praktijk uitvoert. Het gaat onder meer over de hervorming van het auteursrecht, waar regeringspartij MR tot woensdag nog op dwarslag.

De federale regering besliste om het auteursrecht terug te schroeven, waardoor enkel nog de groepen waarvoor het fiscaal gunstregime in het leven werd geroepen er van zouden kunnen genieten. De maatregel moet volgend jaar 37,5 miljoen euro in het laatje brengen en in 2024 75 miljoen euro.  Regeringspartij MR steunde het fiscale luik van de programmawet echter niet toen het eerder deze week ter stemming voorlag in de Kamercommissie Financiën.

IT-sector

De Franstalige liberalen wilden in extremis nog een aanpassing om te vermijden dat de IT-sector uit de boot zou vallen. Problematisch voor de regering, want zonder steun van de MR is er geen meerderheid voor de programmawet en valt de uitvoering van de begroting van 2023 in het water. 

Er volgde overleg tussen MR en CD&V-minister van Financiën Vincent Van Peteghem. Die laatste bevestigde woensdag tijdens het begrotingsdebat in de Kamer dat er geen sprake is van een ‘restrictieve interpretatie’, wat erop neerkomt dat er geen sectoren uit de boot zouden vallen. Daarmee waren de Franstalige liberalen gerustgesteld. 

In de programmawet zit ook nog de afschaffing van de federale belastingvermindering voor de tweede of volgende woning vanaf 1 januari 2024, die 6 miljoen euro moet opbrengen, net als de verankering van de tijdelijk verlaagde accijnzen op elektriciteit en gas voor ondernemingen en zelfstandigen en de verhoging van de accijnzen op tabak.

Op het vlak van gezondheidszorg voert het ontwerp de eenmalige daling door van de groeinorm van 2,5 naar 2 procent. De tekst regelt ook nog de verlaging van RSZ-bijdragen en het uitstel van betaling voor werkgevers, die zo beter in staat moeten zijn om de schok van de energiecrisis op te vangen.

Daarnaast is er sprake van de uitbreiding van de flexi-jobs naar de sportsector, de podiumkunsten, de bioscopen en ondersteunende functies in de zorgsector. De programmawet werd donderdag meerderheid tegen oppositie goedgekeurd.

Partner Content