Het onbelast bijklussen is een maatregel die, op aandringen van Open Vld, was afgesproken in het Zomerakkoord dat de regering-Michel vorig jaar sloot. De Kamer keurt de wet nu pas goed omdat die lange tijd geblokkeerd was door een belangenconflict, ingeroepen door het parlement van de Franstalige Brusselaars. Aan Franstalige zijde wordt gevreesd voor een negatieve impact op de non-profitsector. De wet zal binnenkort al worden bijgestuurd. Zo zal wie actief is voor een jeugdbeweging of een speelpleinwerking niet onder de regelgeving vallen. Klusjes in de zorgsector moeten aan de kwaliteitseisen voldoen die de deelstaten opleggen. Zelfstandigen mogen niet bijklussen in het verlengde van hun gewone activiteiten. Het bedrag zal beperkt zijn tot 6.000 euro per jaar. De maandelijkse limiet is 500 euro. Voor seizoensgebonden activiteiten, zoals sportleraars of trainers, is er een uitzondering voorzien. Zij mogen tot 1.000 euro per maand bijverdienen, maar ook voor hen blijft het jaarplafond op 6.000 euro. (Belga)

Het onbelast bijklussen is een maatregel die, op aandringen van Open Vld, was afgesproken in het Zomerakkoord dat de regering-Michel vorig jaar sloot. De Kamer keurt de wet nu pas goed omdat die lange tijd geblokkeerd was door een belangenconflict, ingeroepen door het parlement van de Franstalige Brusselaars. Aan Franstalige zijde wordt gevreesd voor een negatieve impact op de non-profitsector. De wet zal binnenkort al worden bijgestuurd. Zo zal wie actief is voor een jeugdbeweging of een speelpleinwerking niet onder de regelgeving vallen. Klusjes in de zorgsector moeten aan de kwaliteitseisen voldoen die de deelstaten opleggen. Zelfstandigen mogen niet bijklussen in het verlengde van hun gewone activiteiten. Het bedrag zal beperkt zijn tot 6.000 euro per jaar. De maandelijkse limiet is 500 euro. Voor seizoensgebonden activiteiten, zoals sportleraars of trainers, is er een uitzondering voorzien. Zij mogen tot 1.000 euro per maand bijverdienen, maar ook voor hen blijft het jaarplafond op 6.000 euro. (Belga)