Enkele dagen voor Kerstmis gonst het nog van de activiteit in de Wetstraat. Maandagavond en -nacht zaten de topministers van de regering bijeen over de kernuitstap, maar een akkoord konden ze niet bereiken. Het heikele dossier is nu naar de kabinetten verhuisd zodat nog een aantal technische en juridische vragen kunnen worden uitgeklaard. Ook het parlement is nog niet in vakantiemodus. De bespreking van de begroting en van de programmawet vormt het startschot van drie dagen aan plenaire vergaderingen. N-VA-fractieleider Peter De Roover kwam dinsdag als eerste aan het woord. Hij hekelde het "amateurisme", "het gebrek aan coherentie" en de "besluiteloosheid" van de regering. "Waar is de tijd dat u naar Michael Jordan verwees, die zei dat samenwerken tot de beste resultaten leidt. Vandaag zou u dat wellicht niet meer doen." Over de kernuitstap schamperde De Roover dat de regering nog maar twee "details" moet uitklaren. "Dat zijn de bevoorradingszekerheid en de kostprijs. Net de twee punten waar de mensen van wakker liggen. Het wijst op een falen van uw regering bij een fundamentele opdracht van uw regering: garanderen dat de mensen hun lampje blijft branden tegen een betaalbare prijs." Wouter De Vriendt (Groen) gaf toe dat de regering nog een aantal knopen door te hakken heeft, "die soms al decennialang op een beslissing wachten, onder meer omdat de Zweedse regering, waar u in de cockpit zat, die knopen heeft laten liggen". Niet alleen de kernuitstap, maar ook de pensioenhervorming heeft de regering waar N-VA deel van uitmaakte "laten sudderen", aldus De Vriendt. (Belga)

Enkele dagen voor Kerstmis gonst het nog van de activiteit in de Wetstraat. Maandagavond en -nacht zaten de topministers van de regering bijeen over de kernuitstap, maar een akkoord konden ze niet bereiken. Het heikele dossier is nu naar de kabinetten verhuisd zodat nog een aantal technische en juridische vragen kunnen worden uitgeklaard. Ook het parlement is nog niet in vakantiemodus. De bespreking van de begroting en van de programmawet vormt het startschot van drie dagen aan plenaire vergaderingen. N-VA-fractieleider Peter De Roover kwam dinsdag als eerste aan het woord. Hij hekelde het "amateurisme", "het gebrek aan coherentie" en de "besluiteloosheid" van de regering. "Waar is de tijd dat u naar Michael Jordan verwees, die zei dat samenwerken tot de beste resultaten leidt. Vandaag zou u dat wellicht niet meer doen." Over de kernuitstap schamperde De Roover dat de regering nog maar twee "details" moet uitklaren. "Dat zijn de bevoorradingszekerheid en de kostprijs. Net de twee punten waar de mensen van wakker liggen. Het wijst op een falen van uw regering bij een fundamentele opdracht van uw regering: garanderen dat de mensen hun lampje blijft branden tegen een betaalbare prijs." Wouter De Vriendt (Groen) gaf toe dat de regering nog een aantal knopen door te hakken heeft, "die soms al decennialang op een beslissing wachten, onder meer omdat de Zweedse regering, waar u in de cockpit zat, die knopen heeft laten liggen". Niet alleen de kernuitstap, maar ook de pensioenhervorming heeft de regering waar N-VA deel van uitmaakte "laten sudderen", aldus De Vriendt. (Belga)