'De eenheid van commando ligt aan diggelen.' Groen-fractieleider Wouter De Vriendt zette de toon voor een nogal grimmig vragenuurtje in de Kamer. De vergadering, die een uur vroeger begon door Europese afspraken van premier Alexander De Croo (Open VLD), stond in het teken van de 'paaspauze' van vier weken, en vooral de politieke trammelant errond.
...

'De eenheid van commando ligt aan diggelen.' Groen-fractieleider Wouter De Vriendt zette de toon voor een nogal grimmig vragenuurtje in de Kamer. De vergadering, die een uur vroeger begon door Europese afspraken van premier Alexander De Croo (Open VLD), stond in het teken van de 'paaspauze' van vier weken, en vooral de politieke trammelant errond.Een van de hoofdrolspelers was een minister die niet eens deel uitmaakt van de federale regering. Door zich openlijk te verzetten tegen de schoolsluiting heeft Vlaams onderwijsminister Ben Weyts (N-VA) zich in het oog van de storm gemanoeuvreerd. Oude rot Patrick Dewael (Open VLD) kon het niet laten om Weyts vanop het spreekgestoelte de levieten te lezen. Daarbij stelde hij zelfs de positie van de N-VA'er in de Vlaamse regering ter discussie. De schoolsluiting werd immers bekrachtigd door de Vlaamse regeringsleider Jan Jambon (N-VA). 'Un ministre assume, ou il démissionne', aldus Dewael. Ofwel accepteert Weyts de beslissing van het Overlegcomité, ofwel stapt hij op. Ter herinnering: de Open VLD is een Vlaamse regeringspartner van de N-VA. Ook de socialisten van Vooruit gaven de N-VA een bolwassing. Volgens fractieleider Melissa Depraetere zorgen de 'versoepelingsideetjes' - zoals het heropenen van terrassen - voor verzuring bij de bevolking en een daling van het geloof in de politiek. N-VA-fractieleider Peter De Roover voelde zich genoodzaakt om het op te nemen voor partijgenoot Weyts met een eerbetoon aan zijn 'manmoedig optreden' om de scholen zo lang mogelijk open te houden.Maar ook de MR was de gebeten hond. Vooral de Franstalige partijen namen partijvoorzitter Georges-Louis Bouchez en kopstuk Denis Ducarme onder vuur. Ook zij hadden zich woensdag gedistantieerd van het Overlegcomité door felle kritiek te uiten op onder meer het sluiten van de contactberoepen. 'Maakt de MR nog deel uit van de regering?', vroeg DéFi-voorzitter François De Smet. Coalitiepartner PS sprak bij monde van Hervé Rigot over een 'deloyale en respectloze' houding van de Franstalige liberalen. Eerste minister De Croo kon niet anders dan ingaan op de aantijgingen. In zijn betoog wees hij meerdere keren naar de consensus 'van alle regeringen samen'. Hij had het ook expliciet over de verschillende minister-presidenten die na het Overlegcomité zeiden dat de beslissingen nodig waren. Net als op de persconferentie van woensdag noemde de liberaal de opstoot van het virus een les in nederigheid. 'De pandemie verdraagt geen politiek, maar crisisbeheer.'En toch straalt de tweedracht na het Overlegcomité af op De Croo zelf. Het verzet van Weyts en Bouchez bemoeilijkt zijn missie om de nieuwe maatregelen te verkopen als noodzakelijk. In de Kamer haalde hij een worstcasescenario boven, waarbij triagecentra zouden moeten beslissen wie wel of niet een bed zou krijgen toegewezen in de overvolle ziekenhuizen. De portie pathos werd op hoongelach onthaald door de oppositie, maar moest het punt van de premier wel versterken: 'Ik zal doen wat nodig is om de bevolking te beschermen'.De Croo beseft dat deze nieuwe lockdown de laatste moet zijn. Het rijk van de vrijheid was in zicht, maar bleek nog te ver. De Vlaamse oppositiepartijen N-VA en Vlaams Belang zien ruimte om het gemor bij de bevolking om te zetten in politieke retoriek. Zo wees Peter De Roover op het ontbreken van tastbaar bewijs dat maatregelen zoals de avondklok helpen. Ook de rol van de experts stelde hij in vraag. Hij vergeleek hun roep om forse maatregelen met een 'precisiebombardement van paniekbommen' die het verzet tegen de aanscherpingen moesten breken. Alle oppositiepartijen laken eveneens de moeizame vaccinatie-uitrol en kijken met jaloezie naar de snelheid van andere landen, waaronder het Verenigd Koninkrijk.Vlaams Belang-fractieleider Barbara Pas had een houten pinokkiopop bij voor de premier en sprak over een 'jaar van gebroken beloftes'. Het VB zwaait met de uitspraken van de regering in januari om de kappers enkel te heropenen wanneer dat 'voorgoed' kan. 'Wie gelooft in een "korte lockdown", wanneer onze "tijdelijke avondklok" al meer dan vijf maanden duurt?'