De 'rulings' worden in principe gepubliceerd, zij het geanonimiseerd. Toch gebeurt dat niet altijd, omdat er veel uitzonderingen op de regel bestaan. Tientallen van die beslissingen zijn niet gepubliceerd. Daardoor kunnen andere belastingplichtigen zich niet beroepen op de precedenten en bestaat een risico op willekeurige besluitvorming. Het wetsvoorstel moet daar verandering in brengen. Het voert een wettelijke verankering van de verplichte publicatie van de rulings in. Dat moet gebeuren op de gegevensbank 'Fisconetplus', die iedereen kan raadplegen. De rulings zijn geanonimiseerd en vermelden dus niet wie de aanvrager is, maar leggen wel de situatie uit. Voor identieke rulings waarvan alleen de naam van de indiener verschilt, volstaat één publicatie. (Belga)

De 'rulings' worden in principe gepubliceerd, zij het geanonimiseerd. Toch gebeurt dat niet altijd, omdat er veel uitzonderingen op de regel bestaan. Tientallen van die beslissingen zijn niet gepubliceerd. Daardoor kunnen andere belastingplichtigen zich niet beroepen op de precedenten en bestaat een risico op willekeurige besluitvorming. Het wetsvoorstel moet daar verandering in brengen. Het voert een wettelijke verankering van de verplichte publicatie van de rulings in. Dat moet gebeuren op de gegevensbank 'Fisconetplus', die iedereen kan raadplegen. De rulings zijn geanonimiseerd en vermelden dus niet wie de aanvrager is, maar leggen wel de situatie uit. Voor identieke rulings waarvan alleen de naam van de indiener verschilt, volstaat één publicatie. (Belga)