Concreet kunnen personen met een handicap al vanaf 18 jaar beroep doen op een inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT) - voor wie onvoldoende inkomen haalt uit de arbeidsmarkt - en een integratietegemoetkoming (IT) - een soort compensatie voor de extra kosten die mensen met een handicap moeten maken om deel te nemen aan het maatschappelijk leven - in plaats van vanaf 21 jaar. De beide uitkeringen liggen aanzienlijk hoger dan het bedrag voor verhoogde kinderbijslag, waar personen met een handicap tussen 18 en 21 jaar op dit moment beroep op kunnen doen. De aanpassing is het gevolg van een arrest van het Grondwettelijk Hof. Dat oordeelde in juli van dit jaar dat de leeftijdsgrens van 21 jaar voor die uitkeringen ongrondwettelijk is, omdat de burgerlijke meerderjarigheid al lang naar 18 jaar is verlaagd. De wet die de uitkeringen regelde dateert nog van 1987, toen de meerderjarigheid op 21 jaar lag. Ongeveer 10.000 personen met een handicap zullen elk jaar hun voordeel kunnen doen bij de aanpassing. (Belga)

Concreet kunnen personen met een handicap al vanaf 18 jaar beroep doen op een inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT) - voor wie onvoldoende inkomen haalt uit de arbeidsmarkt - en een integratietegemoetkoming (IT) - een soort compensatie voor de extra kosten die mensen met een handicap moeten maken om deel te nemen aan het maatschappelijk leven - in plaats van vanaf 21 jaar. De beide uitkeringen liggen aanzienlijk hoger dan het bedrag voor verhoogde kinderbijslag, waar personen met een handicap tussen 18 en 21 jaar op dit moment beroep op kunnen doen. De aanpassing is het gevolg van een arrest van het Grondwettelijk Hof. Dat oordeelde in juli van dit jaar dat de leeftijdsgrens van 21 jaar voor die uitkeringen ongrondwettelijk is, omdat de burgerlijke meerderjarigheid al lang naar 18 jaar is verlaagd. De wet die de uitkeringen regelde dateert nog van 1987, toen de meerderjarigheid op 21 jaar lag. Ongeveer 10.000 personen met een handicap zullen elk jaar hun voordeel kunnen doen bij de aanpassing. (Belga)