De nieuwe regels zorgen ervoor dat Belgen die willen stemmen vanuit het buitenland zich daarvoor niet telkens opnieuw moeten laten registreren, tenzij ze hun stemrecht niet uitoefenen, niet meer van dezelfde consulaire post afhangen of ervoor kozen om per brief te stemmen en dat niet tijdig doorgaven. Voortaan gelden ook vier criteria met betrekking tot de Belgische gemeente waar Belgen in het buitenland zich mogen inschrijven om te kunnen stemmen. Vooreerst gaat het om de gemeente waar ze laatst in het register waren ingeschreven, gevolgd door hun geboorteplaats, de gemeente waar de ouders laatst waren ingeschreven en tot slot de gemeente waar een verwant van derde graad woont of laatst was ingeschreven. Het N-VA-voorstel om de vereenvoudiging ook door te voeren voor de regionale verkiezingen haalde het niet. (KAV)

De nieuwe regels zorgen ervoor dat Belgen die willen stemmen vanuit het buitenland zich daarvoor niet telkens opnieuw moeten laten registreren, tenzij ze hun stemrecht niet uitoefenen, niet meer van dezelfde consulaire post afhangen of ervoor kozen om per brief te stemmen en dat niet tijdig doorgaven. Voortaan gelden ook vier criteria met betrekking tot de Belgische gemeente waar Belgen in het buitenland zich mogen inschrijven om te kunnen stemmen. Vooreerst gaat het om de gemeente waar ze laatst in het register waren ingeschreven, gevolgd door hun geboorteplaats, de gemeente waar de ouders laatst waren ingeschreven en tot slot de gemeente waar een verwant van derde graad woont of laatst was ingeschreven. Het N-VA-voorstel om de vereenvoudiging ook door te voeren voor de regionale verkiezingen haalde het niet. (KAV)