De verenigingen die de personen met een handicap vertegenwoordigen, dringen al lang aan op de verankering van de rechten van gehandicapten in de Grondwet. Een bevraging van Unia bij 1.144 personen met een handicap leerde onlangs dat hun leefsituatie de voorbije zes jaar niet is verbeterd. Zes op de tien verklaarden dat hun handicap een fatsoenlijke levensstandaard in de weg staat. En een even groot aandeel zei dat de manier waarop anderen naar hun kijken, hen belemmert om het leven te leiden dat ze wensen. Het voorstel, dat eerder werd goedgekeurd in de Senaat, voert een artikel 22ter in de Grondwet in dat het recht van personen met een handicap op volledige inclusie in de samenleving garandeert. Het verankert met andere woorden hun gelijke rechten in de Grondwet. Bij de eerdere stemmingen hadden N-VA en Vlaams Belang zich onthouden omdat het vooral om een symbolische daad zou gaan, die in de praktijk voor personen met een handicap weinig zoden aan de dijk zet. De voorstanders van de tekst voerden evenwel aan dat die wel degelijk juridische gevolgen heeft. Uiteindelijk stemden 115 Kamerleden voor en onthielden 21 parlementsleden zich. Niemand stemde tegen. (Belga)

De verenigingen die de personen met een handicap vertegenwoordigen, dringen al lang aan op de verankering van de rechten van gehandicapten in de Grondwet. Een bevraging van Unia bij 1.144 personen met een handicap leerde onlangs dat hun leefsituatie de voorbije zes jaar niet is verbeterd. Zes op de tien verklaarden dat hun handicap een fatsoenlijke levensstandaard in de weg staat. En een even groot aandeel zei dat de manier waarop anderen naar hun kijken, hen belemmert om het leven te leiden dat ze wensen. Het voorstel, dat eerder werd goedgekeurd in de Senaat, voert een artikel 22ter in de Grondwet in dat het recht van personen met een handicap op volledige inclusie in de samenleving garandeert. Het verankert met andere woorden hun gelijke rechten in de Grondwet. Bij de eerdere stemmingen hadden N-VA en Vlaams Belang zich onthouden omdat het vooral om een symbolische daad zou gaan, die in de praktijk voor personen met een handicap weinig zoden aan de dijk zet. De voorstanders van de tekst voerden evenwel aan dat die wel degelijk juridische gevolgen heeft. Uiteindelijk stemden 115 Kamerleden voor en onthielden 21 parlementsleden zich. Niemand stemde tegen. (Belga)