Het waren Frankrijk, Duitsland en Groot-Brittannië die Instex begin dit jaar boven de doopvont hielden. De ministerraad besliste een tijd geleden mee te stappen in het verhaal, maar zocht steun van het parlement. De Kamer zette daarom donderdag het licht op groen voor een resolutie in die zin, netjes op tijd voor de bijeenkomst van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties volgende week in New York. De goedkeuring kan niet los worden gezien van de opgelopen spanningen in de regio en het feit dat de Verenigde Staten vorig jaar uit het Nucleair Akkoord met Iran stapten. Enkele dagen geleden kwamen daar de aanvallen op belangrijke Saoedische olieraffinaderijen bovenop. Minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR) benadrukte eerder al dat Instex betrekking heeft op buitenlandse handel en op zich geen mechanisme bevat om erop toe te zien dat Iran de voorwaarden uit het nucleair akkoord loyaal uitvoert. Maar het is perfect mogelijk, indien Iran die flagrant naast zich neerlegt, Instex stop te zetten en zelfs terug te keren naar sancties. In die zin is het dus een manier om mee druk op Iran uit te oefenen. Het ziet er overigens naar uit dat een aantal andere landen binnenkort een gelijkaardige stap zetten, terwijl nog andere wellicht zullen volgen. (Belga)

Het waren Frankrijk, Duitsland en Groot-Brittannië die Instex begin dit jaar boven de doopvont hielden. De ministerraad besliste een tijd geleden mee te stappen in het verhaal, maar zocht steun van het parlement. De Kamer zette daarom donderdag het licht op groen voor een resolutie in die zin, netjes op tijd voor de bijeenkomst van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties volgende week in New York. De goedkeuring kan niet los worden gezien van de opgelopen spanningen in de regio en het feit dat de Verenigde Staten vorig jaar uit het Nucleair Akkoord met Iran stapten. Enkele dagen geleden kwamen daar de aanvallen op belangrijke Saoedische olieraffinaderijen bovenop. Minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR) benadrukte eerder al dat Instex betrekking heeft op buitenlandse handel en op zich geen mechanisme bevat om erop toe te zien dat Iran de voorwaarden uit het nucleair akkoord loyaal uitvoert. Maar het is perfect mogelijk, indien Iran die flagrant naast zich neerlegt, Instex stop te zetten en zelfs terug te keren naar sancties. In die zin is het dus een manier om mee druk op Iran uit te oefenen. Het ziet er overigens naar uit dat een aantal andere landen binnenkort een gelijkaardige stap zetten, terwijl nog andere wellicht zullen volgen. (Belga)