Door de wet zullen bewakingsfirma's bijvoorbeeld "sweeping" van gebouwen en terreinen kunnen uitvoeren op zoek naar wapens, drugs, explosieven of spionagemateriaal. Ze mogen wel niet op zoek naar bewijsmateriaal na een misdrijf. De politiediensten zullen de bewakingsdiensten ook om technische bijstand kunnen vragen, bijvoorbeeld met drones of voertuigen, maar enkel de politie mag tot een interventie beslissen. Private bewakingsagenten zullen gevoelige plaatsen als havengebieden en nucleaire sites mogen bewaken en zoeken naar mensen die zich daar onrechtmatig toegang toe willen verschaffen. Private bewakers die de toegang tot militaire domeinen, internationale instellingen of ambassades helpen bewaken, zullen wapens mogen dragen. Agenten en militairen die uit dienst treden, zullen tot slot sneller bij een privébewakingsfirma aan de slag kunnen. De linkse oppositiepartijen zien in het wetsontwerp een privatisering van de politiediensten die de onderbezetting bij de politie moet opvangen. De regering zou beter extra personeel en middelen voorzien voor de politie, argumenteerde Gilles Van den Burre (Ecolo-Groen). Ook sp.a'er Alain Top benadrukte dat veiligheidszorg voor iedereen in de ogen van zijn partij bij uitstek een taak is van de overheid. "Wie de regels oplegt, moet ze ook doen naleven." Het Verbond van Belgische Ondernemingen reageerde intussen wel tevreden "dat de private sector wordt erkend als een volwaardige partner in de veiligheidsketen". Interne bewakingsdiensten en bewakingsondernemingen maken vandaag al integraal deel uit van de veiligheidsstrategie van ondernemingen, klinkt het. "Voor de ondernemingen is het van essentieel belang dat de kwaliteit van de bewakingsdiensten van hoog niveau is. Om dit te garanderen, voert de wet een strikt vergunningensysteem in." (Belga)

Door de wet zullen bewakingsfirma's bijvoorbeeld "sweeping" van gebouwen en terreinen kunnen uitvoeren op zoek naar wapens, drugs, explosieven of spionagemateriaal. Ze mogen wel niet op zoek naar bewijsmateriaal na een misdrijf. De politiediensten zullen de bewakingsdiensten ook om technische bijstand kunnen vragen, bijvoorbeeld met drones of voertuigen, maar enkel de politie mag tot een interventie beslissen. Private bewakingsagenten zullen gevoelige plaatsen als havengebieden en nucleaire sites mogen bewaken en zoeken naar mensen die zich daar onrechtmatig toegang toe willen verschaffen. Private bewakers die de toegang tot militaire domeinen, internationale instellingen of ambassades helpen bewaken, zullen wapens mogen dragen. Agenten en militairen die uit dienst treden, zullen tot slot sneller bij een privébewakingsfirma aan de slag kunnen. De linkse oppositiepartijen zien in het wetsontwerp een privatisering van de politiediensten die de onderbezetting bij de politie moet opvangen. De regering zou beter extra personeel en middelen voorzien voor de politie, argumenteerde Gilles Van den Burre (Ecolo-Groen). Ook sp.a'er Alain Top benadrukte dat veiligheidszorg voor iedereen in de ogen van zijn partij bij uitstek een taak is van de overheid. "Wie de regels oplegt, moet ze ook doen naleven." Het Verbond van Belgische Ondernemingen reageerde intussen wel tevreden "dat de private sector wordt erkend als een volwaardige partner in de veiligheidsketen". Interne bewakingsdiensten en bewakingsondernemingen maken vandaag al integraal deel uit van de veiligheidsstrategie van ondernemingen, klinkt het. "Voor de ondernemingen is het van essentieel belang dat de kwaliteit van de bewakingsdiensten van hoog niveau is. Om dit te garanderen, voert de wet een strikt vergunningensysteem in." (Belga)