Na de regeerverklaring van premier Alexander De Croo gisteren, is het traditioneel daags nadien de beurt aan het parlement om over het regeerakkoord van de nieuwe regering te debatteren. Fractieleider De Roover blikte even terug op die speech van de premier. "Ik had niet de indruk dat de goesting er van afsprong", aldus De Roover, die meteen de lijn doortrok naar het regeerakkoord zelf. Dat ademt "een gebrek aan geestdrift" uit, "praatjes die door de positivo-woordgenerator zijn gehaald." Het ambitieniveau ligt in het regeerakkoord ook niet echt hoog, ging De Roover voort. "We lezen tien keer het woord desgevallend, 55 keer onderzoeken en 61 keer evalueren. Ik heb de indruk dat u een studiebureau leidt". Die "wazigheid" moet volgens de N-VA'er de onderlinge onenigheid tussen de zeven partijen verbergen. In dat verband wilde De Roover ook duidelijkheid over de optrekking van het minimumpensioen naar 1.500 euro. "Is dat bruto of netto?" Een trendbreuk die De Roover wel ziet, is dat wordt teruggekomen op de poging van de vorige Zweedse regering om het primaat van de politiek te herstellen. "U pompt de werkgevers en vakbonden in het besluitvormingsproces", luidt het. Wat de fiscale inkomsten betreft, voorspelde De Roover dat er wel nieuwe belastingen zullen komen. Hij wil ook weten hoe het zit met de lasten op grote vermogens. "Zullen ook huurinkomsten worden belast?" Op het vlak van asiel en migratie ziet De Roover weinig verstrenging. Hij vreest dat de aantrekkingskracht van ons land zal toenemen en stelde zich vragen bij de verhouding tussen de nieuwe staatssecretaris Sammy Mahdi en de Ecolo-fractie. "De vraag is welk programma ritueel zal moeten worden verbrand", aldus De Roover. "We ruilen de stoere verklaringen in voor mildheid en menselijkheid", reageerde Groen-fractieleider Kristof Calvo. Hij gaf aan dat het terugkeerluik het moeilijkste deel is van de oefening. "De aandacht voor terugkeer geneert ons niet. Het doet ons als mens wankelen, maar het maakt deel uit van een evenwichtige migratiepolitiek." Wat het communautaire betreft, kwam De Roover uiteraard terug op de minderheid aan Vlaamse kant binnen de regering. "De belangrijkste motor van het land, die het voortouw moet nemen in het betalen van de facturen, wordt in de meerderheid niet vertegenwoordigd", aldus de N-VA'er. "Erken dat het Belgisch model is uitgeleefd. Probeer het niet op te warmen, want een lijk opwarmen, zorgt voor geurhinder." "Jullie dogma dat deze regering geen legitimiteit zou hebben, maakt op mij geen indruk", stelde Calvo. "Ze heeft een meerderheid in negen van de tien provincies. Deze meerheid heeft legitimiteit. Ze is het product van de democratie." Calvo gaf - met enige overdrijving - aan dat het communautaire luik een leeg blad had mogen zijn. Wel merkte hij op dat er voor het eerst in geslaagd is de Vlamingen de kans te geven op een eigen regionale feestdag. "Deze meerderheid zegt dat je perfect én Vlaming én Belg kan zijn." (Belga)

Na de regeerverklaring van premier Alexander De Croo gisteren, is het traditioneel daags nadien de beurt aan het parlement om over het regeerakkoord van de nieuwe regering te debatteren. Fractieleider De Roover blikte even terug op die speech van de premier. "Ik had niet de indruk dat de goesting er van afsprong", aldus De Roover, die meteen de lijn doortrok naar het regeerakkoord zelf. Dat ademt "een gebrek aan geestdrift" uit, "praatjes die door de positivo-woordgenerator zijn gehaald." Het ambitieniveau ligt in het regeerakkoord ook niet echt hoog, ging De Roover voort. "We lezen tien keer het woord desgevallend, 55 keer onderzoeken en 61 keer evalueren. Ik heb de indruk dat u een studiebureau leidt". Die "wazigheid" moet volgens de N-VA'er de onderlinge onenigheid tussen de zeven partijen verbergen. In dat verband wilde De Roover ook duidelijkheid over de optrekking van het minimumpensioen naar 1.500 euro. "Is dat bruto of netto?" Een trendbreuk die De Roover wel ziet, is dat wordt teruggekomen op de poging van de vorige Zweedse regering om het primaat van de politiek te herstellen. "U pompt de werkgevers en vakbonden in het besluitvormingsproces", luidt het. Wat de fiscale inkomsten betreft, voorspelde De Roover dat er wel nieuwe belastingen zullen komen. Hij wil ook weten hoe het zit met de lasten op grote vermogens. "Zullen ook huurinkomsten worden belast?" Op het vlak van asiel en migratie ziet De Roover weinig verstrenging. Hij vreest dat de aantrekkingskracht van ons land zal toenemen en stelde zich vragen bij de verhouding tussen de nieuwe staatssecretaris Sammy Mahdi en de Ecolo-fractie. "De vraag is welk programma ritueel zal moeten worden verbrand", aldus De Roover. "We ruilen de stoere verklaringen in voor mildheid en menselijkheid", reageerde Groen-fractieleider Kristof Calvo. Hij gaf aan dat het terugkeerluik het moeilijkste deel is van de oefening. "De aandacht voor terugkeer geneert ons niet. Het doet ons als mens wankelen, maar het maakt deel uit van een evenwichtige migratiepolitiek." Wat het communautaire betreft, kwam De Roover uiteraard terug op de minderheid aan Vlaamse kant binnen de regering. "De belangrijkste motor van het land, die het voortouw moet nemen in het betalen van de facturen, wordt in de meerderheid niet vertegenwoordigd", aldus de N-VA'er. "Erken dat het Belgisch model is uitgeleefd. Probeer het niet op te warmen, want een lijk opwarmen, zorgt voor geurhinder." "Jullie dogma dat deze regering geen legitimiteit zou hebben, maakt op mij geen indruk", stelde Calvo. "Ze heeft een meerderheid in negen van de tien provincies. Deze meerheid heeft legitimiteit. Ze is het product van de democratie." Calvo gaf - met enige overdrijving - aan dat het communautaire luik een leeg blad had mogen zijn. Wel merkte hij op dat er voor het eerst in geslaagd is de Vlamingen de kans te geven op een eigen regionale feestdag. "Deze meerderheid zegt dat je perfect én Vlaming én Belg kan zijn." (Belga)