Het voorstel spruit voort uit de bijzondere commissie spoorwegveiligheid. Die kwam er naar aanleiding van de treinramp in Buizingen van februari vorig jaar. Een van de aanbevelingen van de commissie had betrekking op de werking van de Dienst Veiligheid en Interoperabiliteit der Spoorwegen. Die bleek onvoldoende ontwikkeld om zijn taak naar behoren uit te voeren. Het wetsvoorstel geeft de DVIS nieuwe instrumenten om daadwerkelijk op te kunnen treden. "Nu heeft de DVIS alleen de mogelijkheid om het certificaat of de vergunning van de infrastructuurbeheerder of spoorwegonderneming in te trekken, een sanctie die vaak niet in verhouding staat tot de vastgestelde tekortkomingen en daarom ook nog nooit is gebruikt", legt initiatiefnemer Jef Van den Bergh (CD&V) uit. Met het wetsvoorstel krijgt de DVIS de mogelijkheid om bij een overtreding een administratieve sanctie op te leggen. Tegenover iedere mogelijke inbreuk tegen de veiligheidsvoorschriften staat een specifiek boetebedrag. Daarnaast worden de overtredingen ingedeeld in drie graden. (PVO)

Het voorstel spruit voort uit de bijzondere commissie spoorwegveiligheid. Die kwam er naar aanleiding van de treinramp in Buizingen van februari vorig jaar. Een van de aanbevelingen van de commissie had betrekking op de werking van de Dienst Veiligheid en Interoperabiliteit der Spoorwegen. Die bleek onvoldoende ontwikkeld om zijn taak naar behoren uit te voeren. Het wetsvoorstel geeft de DVIS nieuwe instrumenten om daadwerkelijk op te kunnen treden. "Nu heeft de DVIS alleen de mogelijkheid om het certificaat of de vergunning van de infrastructuurbeheerder of spoorwegonderneming in te trekken, een sanctie die vaak niet in verhouding staat tot de vastgestelde tekortkomingen en daarom ook nog nooit is gebruikt", legt initiatiefnemer Jef Van den Bergh (CD&V) uit. Met het wetsvoorstel krijgt de DVIS de mogelijkheid om bij een overtreding een administratieve sanctie op te leggen. Tegenover iedere mogelijke inbreuk tegen de veiligheidsvoorschriften staat een specifiek boetebedrag. Daarnaast worden de overtredingen ingedeeld in drie graden. (PVO)