Naar aanleiding van de coronapandemie heeft de regering een systeem van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht door corona ingevoerd. Meer dan een miljoen Belgische werknemers zit intussen in dat systeem. Maar verschillende bedrijven zouden misbruik maken van die technische werkloosheid om werknemers snel en goedkoop te ontslaan. Concreet zit het zo: bedrijven die werknemers ontslaan hebben recht op een opzeggingsvergoeding en/of -periode. In de normale regeling voor economische werkloosheid wordt die opzegtermijn opgeschort zolang de werknemer tijdelijk werkloos is, maar dat is in de speciale coronaregeling niet het geval. Daardoor valt minstens een deel van de opzeggingstermijn in de periode van tijdelijke werkloosheid en vallen werknemers terug op de tijdelijke werkloosheidsuitkering die door de overheid wordt betaald, in plaats van op hun volledige loon, zoals in normale omstandigheden het geval zou zijn. Sp.a-fractieleidster Meryame Kitir diende een wetsvoorstel in om die situatie recht te trekken. In dat voorstel begint de opzegtermijn pas te lopen van zodra de werknemer het werk weer hervat, in plaats van onmiddellijk, zoals in de bestaande regeling voor tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen is voorzien. De Kamercommissie Sociale Zaken keurde dat wetsvoorstel dinsdag goed. "Het systeem van tijdelijke werkloosheid moet er net voor zorgen dat mensen hun job kunnen houden, niet dat ze sneller worden ontslagen", aldus Kitir. "Maar als werknemers dan toch worden ontslagen, dan moeten ze kunnen rekenen op een correcte behandeling. Ze hebben recht op een opzegtermijn die pas ingaat op het einde van de tijdelijke werkloosheid en gedurende dewelke hun volledige loon wordt uitbetaald." (Belga)

Naar aanleiding van de coronapandemie heeft de regering een systeem van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht door corona ingevoerd. Meer dan een miljoen Belgische werknemers zit intussen in dat systeem. Maar verschillende bedrijven zouden misbruik maken van die technische werkloosheid om werknemers snel en goedkoop te ontslaan. Concreet zit het zo: bedrijven die werknemers ontslaan hebben recht op een opzeggingsvergoeding en/of -periode. In de normale regeling voor economische werkloosheid wordt die opzegtermijn opgeschort zolang de werknemer tijdelijk werkloos is, maar dat is in de speciale coronaregeling niet het geval. Daardoor valt minstens een deel van de opzeggingstermijn in de periode van tijdelijke werkloosheid en vallen werknemers terug op de tijdelijke werkloosheidsuitkering die door de overheid wordt betaald, in plaats van op hun volledige loon, zoals in normale omstandigheden het geval zou zijn. Sp.a-fractieleidster Meryame Kitir diende een wetsvoorstel in om die situatie recht te trekken. In dat voorstel begint de opzegtermijn pas te lopen van zodra de werknemer het werk weer hervat, in plaats van onmiddellijk, zoals in de bestaande regeling voor tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen is voorzien. De Kamercommissie Sociale Zaken keurde dat wetsvoorstel dinsdag goed. "Het systeem van tijdelijke werkloosheid moet er net voor zorgen dat mensen hun job kunnen houden, niet dat ze sneller worden ontslagen", aldus Kitir. "Maar als werknemers dan toch worden ontslagen, dan moeten ze kunnen rekenen op een correcte behandeling. Ze hebben recht op een opzegtermijn die pas ingaat op het einde van de tijdelijke werkloosheid en gedurende dewelke hun volledige loon wordt uitbetaald." (Belga)