De Kamer zal wellicht op 25 april de laatste plenaire zitting voor de verkiezingen van 26 mei houden. Kamervoorzitter Siegfried Bracke stelt voor om de werkzaamheden vanaf dan op te schorten, tenzij er alsnog een akkoord komt over de herziening van de grondwet.

Wanneer stopt de Kamer zijn werkzaamheden in de aanloop naar de verkiezingen? Theoretisch zijn er drie mogelijkheden. De eerste is die van de grondwetsherziening.

Indien Kamer, Senaat en regering het eens raken over een lijst met grondwetsartikelen, wordt de Kamer automatisch ontbonden. De kans is echter reëel dat er daarover geen akkoord gevonden wordt. Een tweede mogelijkheid is die van een ontbindingsbesluit. Premier Michel kan dat ter goedkeuring voorleggen aan de Kamer.

De premier heeft echter aan Kamervoorzitter Bracke laten weten dat hij dat niet van plan is. Als de Kamer niet tot aan de verkiezingen wil doorwerken, rest nog maar één mogelijkheid: de werkzaamheden opschorten.

Kamervoorzitter Bracke stelt nu voor om dat te doen vanaf 25 april, de week na de Paasvakantie. Tijdens die laatste week zouden er geen commissievergaderingen meer worden gehouden en zouden er geen vragen meer gesteld worden aan de regering.

Tussen 25 april en de verkiezingen van 26 mei zou de plenaire Kamer wel nog uitzonderlijk bijeengeroepen kunnen worden, als een meerderheid daarom vraagt na een bijeenkomst van de Conferentie van Voorzitters

De Kamer zal wellicht op 25 april de laatste plenaire zitting voor de verkiezingen van 26 mei houden. Kamervoorzitter Siegfried Bracke stelt voor om de werkzaamheden vanaf dan op te schorten, tenzij er alsnog een akkoord komt over de herziening van de grondwet. Wanneer stopt de Kamer zijn werkzaamheden in de aanloop naar de verkiezingen? Theoretisch zijn er drie mogelijkheden. De eerste is die van de grondwetsherziening. Indien Kamer, Senaat en regering het eens raken over een lijst met grondwetsartikelen, wordt de Kamer automatisch ontbonden. De kans is echter reëel dat er daarover geen akkoord gevonden wordt. Een tweede mogelijkheid is die van een ontbindingsbesluit. Premier Michel kan dat ter goedkeuring voorleggen aan de Kamer. De premier heeft echter aan Kamervoorzitter Bracke laten weten dat hij dat niet van plan is. Als de Kamer niet tot aan de verkiezingen wil doorwerken, rest nog maar één mogelijkheid: de werkzaamheden opschorten. Kamervoorzitter Bracke stelt nu voor om dat te doen vanaf 25 april, de week na de Paasvakantie. Tijdens die laatste week zouden er geen commissievergaderingen meer worden gehouden en zouden er geen vragen meer gesteld worden aan de regering. Tussen 25 april en de verkiezingen van 26 mei zou de plenaire Kamer wel nog uitzonderlijk bijeengeroepen kunnen worden, als een meerderheid daarom vraagt na een bijeenkomst van de Conferentie van Voorzitters