Het maatschappijmodel is op zijn zachtst gezegd sterk geëvolueerd sinds de invoering van het Burgerlijk Wetboek. Het klassieke gezin van gehuwde ouders met kinderen wordt steeds minder de norm. Partners kiezen er alsmaar vaker voor wettelijk of feitelijk samen te wonen. Ook het aantal nieuw samengestelde gezinnen neemt toe. De veelheid aan gezinsvormen, met stiefkinderen, gemeenschappelijke kinderen, halfbroers en -zussen en stiefouders, noopt de meerderheidspartijen tot een herziening van het erfrecht. Daarin wordt bijvoorbeeld gesleuteld aan het minimale deel van de erfenis dat naar een rechtstreekse erfgenaam moet gaan (de zogenaamde reserve). Bij een gezin met twee kinderen is vandaag 1/3de vrij beschikbaar en 2/3de van de nalatenschap voor de kinderen. Bij een gezin met drie of meer kinderen, bedraagt het vrij beschikbare gedeelte 1/4de van de nalatenschap en hebben de kinderen recht op 3/4de van de nalatenschap. Indien de wettekst binnenkort groen licht krijgt, zal voortaan de reserve van de kinderen in alle gevallen worden beperkt tot de helft van de erfenis. Met de andere helft doet de betrokkene dus wat hij of zij wil. Op die manier kunnen ook bijvoorbeeld stiefkinderen of de nieuwe partner iets meer krijgen. Het voorstel wijzigt ook de reserve van de ascendenten, de bloedverwanten in opgaande lijn. Momenteel hebben de vader en de moeder elk recht op 1/4de van de nalatenschap als hun kind sterft zonder zelf kinderen te hebben. Die reserve zou verdwijnen, maar worden vervangen door een betere onderhoudsplicht voor het geval die ouders de eindjes moeilijk aan mekaar kunnen knopen. Andere aanpassingen slaan op de inbreng van giften en op de berekening van de waarde. Bedoeling is ook het verbod dat momenteel geldt op de meeste erfovereenkomsten enigszins te versoepelen. De Franstalige oppositiepartijen PS en cdH zien een aantal positieve hervormingen in het meerderheidsvoorstel, maar vrezen dat de tekst tot een mogelijke bron van conflicten binnen gezinnen kan uitgroeien. De PS diende een amendement in om de reserve voor de kinderen op hetzelfde niveau als vandaag te houden. Het cdH ziet een "extreem liberale" hervorming, "die maximale autonomie aan de erflater biedt". De partij vreest dat de familiale solidariteit door de tekst op de helling komt te staan. (Belga)

Het maatschappijmodel is op zijn zachtst gezegd sterk geëvolueerd sinds de invoering van het Burgerlijk Wetboek. Het klassieke gezin van gehuwde ouders met kinderen wordt steeds minder de norm. Partners kiezen er alsmaar vaker voor wettelijk of feitelijk samen te wonen. Ook het aantal nieuw samengestelde gezinnen neemt toe. De veelheid aan gezinsvormen, met stiefkinderen, gemeenschappelijke kinderen, halfbroers en -zussen en stiefouders, noopt de meerderheidspartijen tot een herziening van het erfrecht. Daarin wordt bijvoorbeeld gesleuteld aan het minimale deel van de erfenis dat naar een rechtstreekse erfgenaam moet gaan (de zogenaamde reserve). Bij een gezin met twee kinderen is vandaag 1/3de vrij beschikbaar en 2/3de van de nalatenschap voor de kinderen. Bij een gezin met drie of meer kinderen, bedraagt het vrij beschikbare gedeelte 1/4de van de nalatenschap en hebben de kinderen recht op 3/4de van de nalatenschap. Indien de wettekst binnenkort groen licht krijgt, zal voortaan de reserve van de kinderen in alle gevallen worden beperkt tot de helft van de erfenis. Met de andere helft doet de betrokkene dus wat hij of zij wil. Op die manier kunnen ook bijvoorbeeld stiefkinderen of de nieuwe partner iets meer krijgen. Het voorstel wijzigt ook de reserve van de ascendenten, de bloedverwanten in opgaande lijn. Momenteel hebben de vader en de moeder elk recht op 1/4de van de nalatenschap als hun kind sterft zonder zelf kinderen te hebben. Die reserve zou verdwijnen, maar worden vervangen door een betere onderhoudsplicht voor het geval die ouders de eindjes moeilijk aan mekaar kunnen knopen. Andere aanpassingen slaan op de inbreng van giften en op de berekening van de waarde. Bedoeling is ook het verbod dat momenteel geldt op de meeste erfovereenkomsten enigszins te versoepelen. De Franstalige oppositiepartijen PS en cdH zien een aantal positieve hervormingen in het meerderheidsvoorstel, maar vrezen dat de tekst tot een mogelijke bron van conflicten binnen gezinnen kan uitgroeien. De PS diende een amendement in om de reserve voor de kinderen op hetzelfde niveau als vandaag te houden. Het cdH ziet een "extreem liberale" hervorming, "die maximale autonomie aan de erflater biedt". De partij vreest dat de familiale solidariteit door de tekst op de helling komt te staan. (Belga)