Onder meer Polen en Turkije gaven recent aan dat ze zich uit de conventie van Istanboel, voluit 'het verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld', willen terugtrekken. Bulgarije, Slovakije en Hongarije hebben het ratificeringsproces van de conventie dan weer stopgezet. Landen die de conventie uit 2011 hebben ondertekend, engageren zich om geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld in het algemeen aan te pakken en te voorkomen. De Istanboel-conventie is nochtans absoluut noodzakelijk, menen initiatiefnemers Goedele Liekens, Marianne Verhaert (beiden Open Vld) en Vicky Reynaert (sp.a). Zeker in het licht van de coronapandemie, waardoor veel mensen noodgedwongen thuis zitten in een voor sommigen onveilige omgeving, klinkt het. "Het is het eerste, en tot op de dag van vandaag belangrijkste, juridisch bindende instrument", zegt Liekens. "Dat landen zich nu hieraan onttrekken, is een schande." De Kamer roept de EU-lidstaten die dat nog niet hebben gedaan op om over te gaan tot de ratificatie van de conventie van Istanboel, net als de Europese Unie in haar geheel. Daarnaast verzoekt de resolutie Turkije en Polen om zich niet terug te trekken uit de conventie. De resolutie werd vanavond unaniem goedgekeurd in de plenaire Kamer. (Belga)

Onder meer Polen en Turkije gaven recent aan dat ze zich uit de conventie van Istanboel, voluit 'het verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld', willen terugtrekken. Bulgarije, Slovakije en Hongarije hebben het ratificeringsproces van de conventie dan weer stopgezet. Landen die de conventie uit 2011 hebben ondertekend, engageren zich om geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld in het algemeen aan te pakken en te voorkomen. De Istanboel-conventie is nochtans absoluut noodzakelijk, menen initiatiefnemers Goedele Liekens, Marianne Verhaert (beiden Open Vld) en Vicky Reynaert (sp.a). Zeker in het licht van de coronapandemie, waardoor veel mensen noodgedwongen thuis zitten in een voor sommigen onveilige omgeving, klinkt het. "Het is het eerste, en tot op de dag van vandaag belangrijkste, juridisch bindende instrument", zegt Liekens. "Dat landen zich nu hieraan onttrekken, is een schande." De Kamer roept de EU-lidstaten die dat nog niet hebben gedaan op om over te gaan tot de ratificatie van de conventie van Istanboel, net als de Europese Unie in haar geheel. Daarnaast verzoekt de resolutie Turkije en Polen om zich niet terug te trekken uit de conventie. De resolutie werd vanavond unaniem goedgekeurd in de plenaire Kamer. (Belga)