Wie een straf krijgt van drie jaar cel, kan beperkte detentie of elektronisch toezicht aanvragen, wanneer zij een derde van de straf hebben uitgezeten. Het wetsontwerp voegt een procedure in voor de aanvraag van elektronisch toezicht en beperkte detentie vanuit vrijheid.

De veroordeelde moet hiertoe een aantal formaliteiten vervullen. Voor kortgestraften kan dit ook reeds 'vanuit vrijheid' om te vermijden dat ze in de gevangenis moeten verblijven enkel om deze procedure te doorlopen. Deze mogelijkheid werd in 2019 ingeschreven in de wetgeving, maar bleek op het terrein met operationele moeilijkheden te kampen. Daarom voert de wettekst enkele praktische aanpassingen door.

De veroordeelde kan enkel gebruik maken van de procedure indien hij zich vrijwillig aanmeldt bij de griffie. De vrijheidsstraf wordt opgeschort tot er een uitspraak is van de strafuitvoeringsrechtbank. Voor bepaalde misdrijven zijn er uitsluitingen waarvoor men in de gevangenis zal moeten blijven tot er een uitspraak is.

Het ontwerp kan niet los worden gezien van een wet die al eerder groen licht kreeg in de Kamer om ook korte straffen effectief te laten uitvoeren en die op 1 december in voege treedt. Het ontwerp moet ertoe bijdragen dat dit efficiënt kan gebeuren.

Wie een straf krijgt van drie jaar cel, kan beperkte detentie of elektronisch toezicht aanvragen, wanneer zij een derde van de straf hebben uitgezeten. Het wetsontwerp voegt een procedure in voor de aanvraag van elektronisch toezicht en beperkte detentie vanuit vrijheid. De veroordeelde moet hiertoe een aantal formaliteiten vervullen. Voor kortgestraften kan dit ook reeds 'vanuit vrijheid' om te vermijden dat ze in de gevangenis moeten verblijven enkel om deze procedure te doorlopen. Deze mogelijkheid werd in 2019 ingeschreven in de wetgeving, maar bleek op het terrein met operationele moeilijkheden te kampen. Daarom voert de wettekst enkele praktische aanpassingen door. De veroordeelde kan enkel gebruik maken van de procedure indien hij zich vrijwillig aanmeldt bij de griffie. De vrijheidsstraf wordt opgeschort tot er een uitspraak is van de strafuitvoeringsrechtbank. Voor bepaalde misdrijven zijn er uitsluitingen waarvoor men in de gevangenis zal moeten blijven tot er een uitspraak is. Het ontwerp kan niet los worden gezien van een wet die al eerder groen licht kreeg in de Kamer om ook korte straffen effectief te laten uitvoeren en die op 1 december in voege treedt. Het ontwerp moet ertoe bijdragen dat dit efficiënt kan gebeuren.