Het Zorgfonds werd eind oktober enigszins verrassend in het leven geroepen via een amendement op de wet op de voorlopige twaalfden. Voor de uitvoering van dat amendement was nog een wettekst nodig om de verdeling te verzekeren van de voorziene 67 miljoen euro voor dit jaar en de 402 miljoen euro nadien op jaarbasis. Volgens Marc Goblet (PS), die de werkgroep voorzit, neemt het akkoord de belangen van de volledige sector in rekening. Het krijgt de steun van de socialisten, groenen, liberalen, communisten, het cdH en CD&V en neemt alle verpleegkundigen die onder het federale echelon vallen op zich.

Het gaat met andere woorden niet enkel om verpleegkundigen in de ziekenhuizen, maar ook verpleegkundigen die aan huis werken, zowel in loondienst als zelfstandig. Acht miljoen euro gaat naar de zelfstandigen, die zelf moeten beslissen over de aanwending. De anderen krijgen 59 miljoen euro. Het akkoord heeft geen betrekking op de verpleegkundigen die afhangen van de andere beleidsniveaus.

'Ik roep de gewesten op te volgen en ook een budget vrij te maken', aldus cdH-fractieleider Catherine Fonck. 'De druk op het personeel in de rusthuizen en instellingen voor personen met een handicap is even groot als in de ziekenhuizen of thuis.'

PVDA is tevreden met het akkoord. Voor de partij was het belangrijk dat de 67 miljoen euro voor dit jaar zo snel mogelijk op het terrein terecht zou komen. 'Met deze middelen bieden we verpleegkundigen en zorgpersoneel die kreunen onder de werkdruk een beetje zuurstof. Een belangrijke overwinning voor de witte woede, die ze binnenhalen dankzij hun maandenlange mobilisatie', zegt Kamerlid en voorzitter Peter Mertens.

Hij legt uit dat de verdeling van het geld voor de loontrekkenden (59 miljoen euro) zal gebeuren via het bestaande Sociaal Maribelfonds, voor de publieke en private sector, volgens een verdeelsleutel op basis van het aantal voltijdse equivalenten. Ook dat draagt de goedkeuring weg van PVDA. 'De vakbonden zijn het best geplaatst om te bepalen waar de behoeften het meest acuut zijn', aldus Mertens.

Het amendement dat het akkoord in wetteksten omzet, zal woensdag worden ingediend in de Kamercommissie Gezondheid.

Het Zorgfonds werd eind oktober enigszins verrassend in het leven geroepen via een amendement op de wet op de voorlopige twaalfden. Voor de uitvoering van dat amendement was nog een wettekst nodig om de verdeling te verzekeren van de voorziene 67 miljoen euro voor dit jaar en de 402 miljoen euro nadien op jaarbasis. Volgens Marc Goblet (PS), die de werkgroep voorzit, neemt het akkoord de belangen van de volledige sector in rekening. Het krijgt de steun van de socialisten, groenen, liberalen, communisten, het cdH en CD&V en neemt alle verpleegkundigen die onder het federale echelon vallen op zich. Het gaat met andere woorden niet enkel om verpleegkundigen in de ziekenhuizen, maar ook verpleegkundigen die aan huis werken, zowel in loondienst als zelfstandig. Acht miljoen euro gaat naar de zelfstandigen, die zelf moeten beslissen over de aanwending. De anderen krijgen 59 miljoen euro. Het akkoord heeft geen betrekking op de verpleegkundigen die afhangen van de andere beleidsniveaus. 'Ik roep de gewesten op te volgen en ook een budget vrij te maken', aldus cdH-fractieleider Catherine Fonck. 'De druk op het personeel in de rusthuizen en instellingen voor personen met een handicap is even groot als in de ziekenhuizen of thuis.' PVDA is tevreden met het akkoord. Voor de partij was het belangrijk dat de 67 miljoen euro voor dit jaar zo snel mogelijk op het terrein terecht zou komen. 'Met deze middelen bieden we verpleegkundigen en zorgpersoneel die kreunen onder de werkdruk een beetje zuurstof. Een belangrijke overwinning voor de witte woede, die ze binnenhalen dankzij hun maandenlange mobilisatie', zegt Kamerlid en voorzitter Peter Mertens. Hij legt uit dat de verdeling van het geld voor de loontrekkenden (59 miljoen euro) zal gebeuren via het bestaande Sociaal Maribelfonds, voor de publieke en private sector, volgens een verdeelsleutel op basis van het aantal voltijdse equivalenten. Ook dat draagt de goedkeuring weg van PVDA. 'De vakbonden zijn het best geplaatst om te bepalen waar de behoeften het meest acuut zijn', aldus Mertens. Het amendement dat het akkoord in wetteksten omzet, zal woensdag worden ingediend in de Kamercommissie Gezondheid.