De premier herinnerde aan de inspanningen die vorig jaar werden geleverd voor het openen van bijkomende plaatsen voor asielzoekers tijdens de winter. Zo'n 2.000 plaatsen werden voorzien in kazernes en ook 2.000 bijkomende lokale opvanginitiatiefplaatsen (LOI). Daarnaast nam de ministerraad in juli extra maatregelen. Momenteel telt het opvangnetwerk 24.470 plaatsen. Het aantal plaatsen kan niet onbeperkt worden verhoogd, benadrukte de premier. Vrijdag zal de ministerraad zich buigen over een voorstel over het bijcreëren van driehonderd plaatsen op korte termijn tot duizend plaatsen begin 2012. Van de tweeduizend LOI-plaatsen zijn er 749 operationeel. De premier wees er tot slot op dat er door de regering van lopende zaken "geen intenties bestaan voor de invoering van een financieel spreidingsplan". (PVO)

De premier herinnerde aan de inspanningen die vorig jaar werden geleverd voor het openen van bijkomende plaatsen voor asielzoekers tijdens de winter. Zo'n 2.000 plaatsen werden voorzien in kazernes en ook 2.000 bijkomende lokale opvanginitiatiefplaatsen (LOI). Daarnaast nam de ministerraad in juli extra maatregelen. Momenteel telt het opvangnetwerk 24.470 plaatsen. Het aantal plaatsen kan niet onbeperkt worden verhoogd, benadrukte de premier. Vrijdag zal de ministerraad zich buigen over een voorstel over het bijcreëren van driehonderd plaatsen op korte termijn tot duizend plaatsen begin 2012. Van de tweeduizend LOI-plaatsen zijn er 749 operationeel. De premier wees er tot slot op dat er door de regering van lopende zaken "geen intenties bestaan voor de invoering van een financieel spreidingsplan". (PVO)