De meerderheid heeft daarvoor een wetsvoorstel dat al op de agenda stond grotendeels herschreven. De initiële tekst draaide rond de arbeidsongeschiktheidsregeling voor zelfstandigen en meewerkende echtgenoten. Die zou in het voorstel al vanaf de eerste dag van de stopzetting van de activiteit ingaan, en niet vanaf het moment dat het arbeidsongeschiktheidsattest is ingediend. Dat voorstel werd effectief aangenomen en zal voor de rest van het jaar in voege zijn. De meerderheidspartijen wil de regeling volgend jaar definitief verankeren. Maar daarnaast maakte de Vivaldi-coalitie van de gelegenheid gebruik om een aantal noodmaatregelen aan de tekst te hangen. De commissie Sociale Zaken werd daarvoor tijdens de plenaire zitting samengeroepen. Het gaat onder meer om de organisatie van de sociale verkiezingen vanop afstand. De sociale partners kwamen daarover eerder deze week al tot een akkoord, maar dat moest nog wettelijk worden veranderd. Hetzelfde geldt voor het akkoord dat woensdag op de interministeriële conferentie Volksgezondheid werd bereikt om de spreiding van COVID-patiënten over ziekenhuizen onder bepaalde omstandigheden verplicht te maken. Tot slot werd ook een amendement goedgekeurd om ervoor te zorgen dat studenten die bijklussen in de zorgsector of het onderwijs die uren niet moeten mee rekenen in de 450 uren die ze maximaal als jobstudent mogen presteren. Die maatregel geldt tot en met maart 2021. Indieners Maggie De Block en Tania De Jonge (Open Vld) benadrukken dat het om een noodoplossing gaat en dat het niet de bedoeling is dat studentencontracten op termijn vaste contracten gaan vervangen. (Belga)

De meerderheid heeft daarvoor een wetsvoorstel dat al op de agenda stond grotendeels herschreven. De initiële tekst draaide rond de arbeidsongeschiktheidsregeling voor zelfstandigen en meewerkende echtgenoten. Die zou in het voorstel al vanaf de eerste dag van de stopzetting van de activiteit ingaan, en niet vanaf het moment dat het arbeidsongeschiktheidsattest is ingediend. Dat voorstel werd effectief aangenomen en zal voor de rest van het jaar in voege zijn. De meerderheidspartijen wil de regeling volgend jaar definitief verankeren. Maar daarnaast maakte de Vivaldi-coalitie van de gelegenheid gebruik om een aantal noodmaatregelen aan de tekst te hangen. De commissie Sociale Zaken werd daarvoor tijdens de plenaire zitting samengeroepen. Het gaat onder meer om de organisatie van de sociale verkiezingen vanop afstand. De sociale partners kwamen daarover eerder deze week al tot een akkoord, maar dat moest nog wettelijk worden veranderd. Hetzelfde geldt voor het akkoord dat woensdag op de interministeriële conferentie Volksgezondheid werd bereikt om de spreiding van COVID-patiënten over ziekenhuizen onder bepaalde omstandigheden verplicht te maken. Tot slot werd ook een amendement goedgekeurd om ervoor te zorgen dat studenten die bijklussen in de zorgsector of het onderwijs die uren niet moeten mee rekenen in de 450 uren die ze maximaal als jobstudent mogen presteren. Die maatregel geldt tot en met maart 2021. Indieners Maggie De Block en Tania De Jonge (Open Vld) benadrukken dat het om een noodoplossing gaat en dat het niet de bedoeling is dat studentencontracten op termijn vaste contracten gaan vervangen. (Belga)