De tekst kreeg de steun van 106 Kamerleden. PS, PVDA en DéFI stemden tegen terwijl Vlaams Belang zich onthield.

Doel van de hervorming is volgens minister van Defensie Steven Vandeput (N-VA) het museum om te vormen tot een modern museum waar de geschiedenis van België als slagveld zal worden voorgesteld.

Het nieuwe WHI zal het Instituut voor Oorlogsinvaliden, Oud-strijders en Oorlogsslachtoffers, het Koninklijk Museum voor het Leger en de Krijgsgeschiedenis, het Nationaal Gedenkteken van het Fort van Breendonk en de Historische Pool van Defensie samenbrengen.

Het WHI zal instaan voor "het doorgeven van de herinnering en het in stand houden van de geschiedenis van de Europese gewapende conflicten op Belgisch grondgebied of gewapende conflicten waaraan Belgen hebben deelgenomen". Doel van de hervorming is volgens minister van Defensie Steven Vandeput (N-VA) het museum om te vormen tot een modern museum waar de mooiste stukken tentoongesteld zullen worden en waar de geschiedenis van België als slagveld zal worden voorgesteld.

De keuze voor een structuur als instelling van openbaar nut 'categorie B' moet toelaten om makkelijker extern samen te werken en Europese subsidies binnen te halen. De raad van bestuur zal bestaan uit vertegenwoordigers van de premier en een reeks bevoegde ministers.

De tekst kreeg de steun van 106 Kamerleden. PS, PVDA en DéFI stemden tegen terwijl Vlaams Belang zich onthield.Het nieuwe WHI zal het Instituut voor Oorlogsinvaliden, Oud-strijders en Oorlogsslachtoffers, het Koninklijk Museum voor het Leger en de Krijgsgeschiedenis, het Nationaal Gedenkteken van het Fort van Breendonk en de Historische Pool van Defensie samenbrengen.Het WHI zal instaan voor "het doorgeven van de herinnering en het in stand houden van de geschiedenis van de Europese gewapende conflicten op Belgisch grondgebied of gewapende conflicten waaraan Belgen hebben deelgenomen". Doel van de hervorming is volgens minister van Defensie Steven Vandeput (N-VA) het museum om te vormen tot een modern museum waar de mooiste stukken tentoongesteld zullen worden en waar de geschiedenis van België als slagveld zal worden voorgesteld.De keuze voor een structuur als instelling van openbaar nut 'categorie B' moet toelaten om makkelijker extern samen te werken en Europese subsidies binnen te halen. De raad van bestuur zal bestaan uit vertegenwoordigers van de premier en een reeks bevoegde ministers.